อิสยาห์ 33-1

อิสยาห์ 33:1-6

 

วิบัติแก่เจ้าผู้ทำลาย  เจ้ายังไม่เคยถูกทำลาย  เจ้าเป็นคนทรยศ แต่ยังไม่มีใครหักหลังเจ้า   เมื่อใดที่เจ้าหยุดทำลาย เจ้าก็จะถูกทำลาย   เมื่อเจ้าหยุดการทรยศ  ก็จะมีคนมาหักหลังเจ้า   ท่านอิสยาห์กำลังหมายถึงอัสซีเรียที่มีความโหดเหี้ยมมาก

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระคุณแก่เรา  เรารอคอยพระองค์ ขอทรงเป็นแขนให้เราทุกเช้า  ทรงเป็นความรอดพ้นในเวลายากลำบาก

holding hands

เมื่อได้ยินเสียงอึกทึกดังสนั่น  คนก็หนีไป  พระองค์ทรงลุกขึ้น เหล่าประชาชาติก็กระจัดกระจาย

ของที่ริบได้มานั้น ก็ถูกรวบรวมไว้เหมือนกับหนอนตั๊กแตนเก็บรวบรวม  คนก็กระโดดอย่างตั๊กแตนกระโดดตะครุบเอา

พระเจ้าทรงรับการยกย่อง พระองค์ประทับในที่สูง  พระองค์จะทรงเติมศิโยนด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม   เพราะพระองค์จะทรงเป็นความมั่นคงในยุคของเจ้า ทรงเป็นความรอด สติปัญญา และความรู้อย่างมากมายเหลือเฟือ