อิสยาห์ 34-1

อิสยาห์ 34:1-4

คำพิพากษาประชาชาติ

ประชาชาติทั้งหลายเอ๋ย จงเข้ามาใกล้ เพื่อฟัง  เพื่อเอาใจใส่
ประชากรทั้งหลาย…. ให้ทั้งแผ่นดิน และสรรพสิ่งในนั้นได้ยิน
ให้ทั้งโลกและสรรพสิ่งที่ออกมาจากโลกได้ยิน

เพราะว่า พระเจ้าทรงกริ้วบรรดาประชาชาติ ทรงโกรธกองทัพของเขาเป็นอย่างมาก พระองค์จะทรงให้เขาพินาศ  มอบพวกเขาให้ถูกสังหารis34filipino_skulls

ภาพจาก  www.cityofart.net

คนที่ถูกฆ่าแล้วจะถูกเหวี่ยงออกไป และกลิ่นเน่าเหม็นของศพจะคลุ้งไปทั่ว  บนภูเขานองไปด้วยเลือดของพวกเขา
เหล่าบริวารของฟ้าจะเน่าเสียไป ท้องฟ้าจะม้วนตัวเหมือนกับแผ่นหนัง และบริวารทั้งสิ้นจะร่วงลงมาเหมือนใบร่วงจากเถาองุ่น  เหมือนใบร่วงจากต้นมะเดื่อ
อ่านแค่นี้ก็ตกใจมาก เพราะเห็นแล้วว่า พระเจ้าทรงโกรธคนทั้งหลายในโลกที่หมิ่นพระองค์  พระคำตอนนี้กำลังบอกเราถึงการพิพากษาของพระเจ้า  ท่านอิสยาห์เรียกร้องให้ทุกคนในโลกฟังสิ่งที่ท่านกำลังจะกล่าว  เรื่องนี้ขอบเขตกว้างไกลทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ศพที่ไม่ได้ฝังทำให้เรารู้ถึงความน่าละอายเป็นที่สุด   เลือดนองแผ่นดินขนาดที่ท่านอิสยาห์กล่าวแสดงว่า มีความตายจากการถูกฆ่าฟันครั้งมโหฬาร

การที่บริวารของฟ้าร่วงหล่น มีความหมายถึงบรรดาพระทั้งหลายที่พวกเขานับถือนั้นจะถูกทำลายจนสิ้น  การนมัสการพระเหล่านั้นจะต้องจบลง