อิสยาห์ 34-2

อิสยาห์ 34:5-7

ภาพที่เราจะเห็นจากการบรรยายของท่านอิสยาห์ต่อไปนี้  เป็นภาพแห่งการพิพากษาของพระเจ้า  เป็นภาพที่น่ากลัว  เอโดม มีความหมายถึงผู้ที่ไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้า….  เอโดมเป็นชาติที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว มันจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการไม่ยอม  ดาบของพระเจ้าจะที่จะจัดการกับทั้งหมดในโลกนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้น  แต่มันกำลังจะเกิดในอนาคต  …..

เพราะว่าดาบของเราจะสังหารจนเต็มอิ่มในฟ้า ดูเถิด มันลงมาเพื่อพิพากษาเอโดม  เหล่าคนที่เรายกให้ถูกทำลาย
พระเจ้าทรงมีพระแสงดาบที่อาบด้วยเลือด กรังไปด้วยไขมัน ด้วยเลือดของลูกแกะและแพะกับไขมันจากไตของแกะตัวผู้

Is34war

เพราะพระเจ้าทรงมีการถวายเครื่องบูชาที่โบสราห์  มีการฆ่าล้างอย่างยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเอโดม
กระทิงจะล้มลงไปพร้อมกับพวกเขา  ลูกวัวล้มลงไปพร้อมกับวัวร่างใหญ่เข้มแข็ง    แผ่นดินของเขาจะได้ดื่มเลือดเต็มที่ และพื้นดินจะเต็มไปด้วยไขมันเรื่ยราดไปหมด
คำพูดข้างบนที่ผ่านมา  พูดถึงการถวายเป็นเครื่องบูชา…. เมื่อมนุษย์ทำบาป เขาก็ต้องไถ่บาปของเขาด้วยเครื่องบูชา  แต่… พระเยซูทรงมาไถ่บาปของเราทุกคนแล้ว   พระเจ้าทรงมอบพระเยซูให้เพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่ รับโทษบาปเรา  ทีนี้เหลืออยู่ว่า ถ้าเราใจแข็งกระด้างไม่รับพระเยซู  เราก็แค่ไปรับโทษเอง นั่นหมายถึงความตายนิรันดร์ !