อิสยาห์ 34-4

อิสยาห์ 34:13-17

ที่กำบังอันเข้มแข็งกลับจะมีต้นหนามขึ้นปกคลุม จะมีต้นตำแยและต้นกระชับขึ้นอยู่ในป้อมปราการ   สถานที่ต่าง ๆ มากมายถูกทำลาย ทำให้สัตว์ป่าเข้ามาครองพื้นที่ 

มันจะกลายเป็นที่อาศัยของหมาป่า และเป็นที่พักพิงของนกกระจอกเทศ

เหล่าสัตว์ป่าจะมาเจอกับหมาไน  แพะป่าจะร้องหาเพื่อนของมัน  (แพะป่านี้ ในภาษาเดิมมีความหมายเหมือนกับคำว่า ผี)

krajoktet

จริง ๆ แล้ว นกกลางคืนจะเข้ามาหาที่พักในนั้น  เจ้าตัวนี้ก็เช่นกัน มีความหมายคล้ายกัน เหมือนเป็นวิญญาณที่ชั่วร้าย 

นกฮูกจะทำรังและออกไข่ ออกลูกที่นั่น มันจะรวบรวมลูกในเงาของมัน

จริง ๆ แล้ว  นางเหยี่ยวก็จะรวมตัวกันที่นั่น แต่ละตัวมีคู่ของมัน

จงแสวงหาและอ่านจากหนังสือของพระเจ้า  ไม่มีคำใดจะล้มเหลวไป สัตว์เหล่านี้จะไม่ขาดไปสักตัว ไม่มีตัวใดขาดคู่ของมัน  ท่านอิสยาห์รู้ว่า สิ่งที่ท่านกล่าวออกมานั้น มาจากพระเจ้า และเมื่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นตามคำทำนาย  พวกเขาจะมาหาอ่านได้ว่า ท่านเคยกล่าวอะไรไว้ 

เพราะพระเจ้าได้ตรัสจากพระโอษฐ์ของพระองค์  และพระวิญญาณของพระองค์ได้รวบรวมเอาไว้

พระองค์ได้ทรงโยนฉลากให้มัน และพระหัตถ์ของพระองค์ก็แบ่งส่วนให้กับมันด้วยสายวัด  lสัตว์ป่าเหล่านี้จะครอบครองตลอดไป  มันจะอาศัยในนั้นจากชนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นไม่จบเลย