อิสยาห์ 35-1

อิสยาห์ 35:1-4

 

ถิ่นกันดารและแผ่นดินอันแห้งแล้งจะยินดี  ทะเลทรายจะร่าเริงและเบิกบานเหมือนดอกบัวดิน  มันจะออกดอกบานสะพรั่ง และร้องเพลงร่าเริงด้วยความยินดี

หลังจากที่ถูกพระเจ้าพิพากษาแล้ว  แผ่นดินจะเปลี่ยนแปลง  …. 

Is35crocus2

มันจะได้รับศักดิ์ศรีแห่งเลบานอนและความตระการยิ่งใหญ่ของคารเมล และชาโรน
เขาจะเห็นพระสิริของพระเจ้า และความตระการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

จงทำให้แขนที่อ่อนล้าเข้มแข็ง  และทำให้เข่าที่อ่อนแอมั่นคงขึ้น
กล่าวกับคนที่มีจิตใจกังวลว่า “จงเข้มแข็ง อย่างกลัวไป  ดูเถิด พระเจ้าของเจ้าจะเสด็จมาพร้อมการแก้แค้น  พระองค์จะทรงมาและช่วยเจ้าด้วยการแก้คืนของพระองค์”

คนที่หลงเหลืออยู่จากการพิพากษา และการแก้แค้นของพระเจ้านั้นจะเหลือคนที่เชื่อในพระเจ้าบ้าง  และยังมีคนที่ยังไม่ได้เชื่อในพระองค์ด้วย   อิสยาห์ขอให้ผู้อ่านได้หนุนกำลัง สนับสนุนให้คนที่อ่อนแอนั้น เข้มแข็งขึ้นอีก   พวกเขาจะต้องมองไปที่พระเจ้า เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงกลับมาช่วยเขาที่เหลืออยู่นั้น