อิสยาห์ 43-2

อิสยาห์ 43:8-13
พระเจ้ายืนยันพระองค์เอง ผู้ซึ่งเป็นมาตั้งแต่อดีต และจะทรงดำรงต่อไปเป็นนิตย์

จงนำคนที่ยังมีตา แต่ตาบอดออกมา นำคนที่มีหู แต่หูหนวกออกมาจากประชาชาติทั้งหลาย
นำคนทั้งหลายทุกชาติออกมาอยู่รวมกัน ให้พวกเขาประชุมพร้อมกัน ใครบ้างในพวกเขาที่สามารถบอกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาให้คนอื่นรับรู้ได้?
ให้พวกเขาเอาพยานมาพิสูจน์ว่า เขาถูกต้อง และให้พวกเขาได้ยินและกล่าวว่า มันเป็นความจริง
“เจ้าเป็นพยานของเรา” พระเจ้าตรัส

ภาพจาก http://shortonwords.blogspot.com/โดยคุณ Susan Keller
ภาพจาก http://shortonwords.blogspot.com/โดยคุณ Susan Keller

“เจ้าเป็นคนรับใช้ที่เราได้เลือกไว้ เพื่อว่าเจ้าจะรู้จักและวางใจในเรา และเข้าใจว่า เราเป็นซึ่งเราเป็น
ก่อนเราไม่มีพระเจ้าอื่น และก็จะไม่มีพระอื่นใดตามเรามา เรา เราคือพระเจ้า
นอกเหนือจากเราไม่มีพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด
เราพูดไว้ และช่วยให้รอดพ้น และเล่าให้เจ้าฟัง
ในขณะที่ไม่มีพระแปลกๆ ท่ามกลางเจ้า และเจ้าเองก็เป็นพยานฝ่ายเรา” พระเจ้าตรัสดังนี้
“และเราเองคือพระเจ้าแต่ไหนแต่ไรมา
และต่อไปเราก็ยังเป็นพระองค์นั้นอยู่
ไม่มีใครที่จะเอาใครไปจากมือของเราได้
เมื่อเราทำสิ่งใด ใครจะมาทำลายสิ่งนั้นได้?”