อิสยาห์ 43-4

อิสยาห์ 43: 22-28

แต่เจ้าก็ยังไม่เรียกร้องหาเรา โอ ยาโคบ
เจ้ากลับเบื่อหน่ายเรา โอ อิสราเอล
เจ้าไม่นำแกะมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชา หรือถวายเกียรติเราด้วยเครื่องบูชาของเจ้า
เราไม่ได้ทำให้เจ้าต้องเป็นภาระด้วยเครื่องบูชา  ไม่ได้ขอให้เจ้ามาเหนื่อยเพราะเครื่องหอมถวาย…

เจ้าไม่ได้นำอ้อยหวานมาพร้อมกับเงิน หรือทำให้เราพอใจกับไขมันจากเครื่องบูชาของเจ้า
แต่เจ้ากลับทำให้เราเหนื่อยใจเพราะบาปของเจ้า  ทำให้เราเหนื่อยหน่ายกับการล่วงละเมิดของเจ้า

“เรา เราเป็นพระเจ้าองค์นั้นที่นำเอาบาปของเจ้าออกไปเพื่อเห็นแก่เราเอง   และเราจะไม่จดจำบาปของเจ้าอีกต่อไป

ภาพพิมพ์จากศตวรรษที่ 17  การเป็นเชลยที่บาบิโลน  P. Van Somer british museum
ภาพพิมพ์จากศตวรรษที่ 17 การเป็นเชลยที่บาบิโลน
P. Van Somer british museum

จำไว้… ให้เรามาตอบโต้กัน  และให้การในคดีของเจ้า เพื่อว่าเจ้าจะพิสูจน์ความถูกต้องของเจ้า
พ่อคนแรกของเจ้านั้นทำบาป  และตัวกลางของเจ้ากับเราก็ยังทรยศต่อเราอีก
ดังนั้น เราจะถอดผู้นำแห่งพระวิหารออกไป

และทำให้ยาโคบเจอกับการถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง ยับเยินไม่เหลืออะไร  และอิสราเอลเองจะเจอกับการกล่าวร้ายไม่จบสิ้น