อิสยาห์ 44-1

อิสยาห์ 44:1-5

อิสราเอล คนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้

เวลานี้ ขอให้ฟังเรา โอ ยาโคบ คนรับใช้ของเรา อิสราเอล คนที่เราเลือก
พระเจ้าตรัสดังนั้น

พระองค์ผู้ทรงสร้างเจ้า  ผู้ได้ให้รูปร่างแก่เจ้าตั้งแต่ที่อยู่ในครรภ์มารดา

ในท้องแม่... พระเจ้าทรงสร้างเรา
ในท้องแม่… พระเจ้าทรงสร้างเรา

และเราจะช่วยเจ้า  อย่ากลัวไปเลย  โอ ยาโคบ คนรับใช้ของเรา

เยชูรุน* ผู้ซึ่งเราได้เลือกไว้

เพราะเราจะเทวิญญาณของเราให้กับลูกหลานของเจ้า และเทพรให้แก่เหล่าวงศ์วานของเจ้า

พวกเขาจะเกิดขึ้นท่ามกลางต้นหญ้า เหมือนกับต้นหลิวที่อยู่ริมน้ำที่กำลังไหล…

คนนี้จะกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นของของพระเจ้า”

อีกคนจะร้องเรียกชื่อตัวเองด้วยนามของยาโคบ

และคนอื่น ๆ จะเขียนบนมือของเขาว่า “เป็นของพระเจ้า”

และเรียกชื่อสกุลของตนเองเป็นชื่อของอิสราเอล

เยชูรุน แปลว่า คนที่เที่ยงตรง