อิสยาห์ 44-2

อิสยาห์ 44:6-8

ไม่มีพระเจ้าอื่นนอกเหนือไปจากเรา
ดังนั้น พระเจ้าตรัส  พระองค์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอล  และเป็นผู้ไถ่ของเขา  พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ
“เราเป็นต้น และเป็นปลาย นอกจากเราแล้ว…ไม่มีพระเจ้าอื่น

niran

มีใครเป็นเหมือนเราบ้างล่ะ?  ให้เขาประกาศออกมาได้เลย  ให้เขาประกาศออกมาและวางไว้หน้าเรา
ตั้งแต่ที่เราได้แต่งตั้งคนโบราณ ให้เขาบอกสิ่งที่จะมาในอนาคต  ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น
อย่ากลัว อย่าตกใจไป  เราไม่ได้บอกเจ้ามาตั้งแต่อดีต เราไม่ได้ประกาศหรอกหรือ?
และเจ้าก็เป็นพยานของเรา   มีพระเจ้าอื่นนอกเหนือจากเราหรือ?
ไม่มีศิลาอื่น

เราไม่เคยรู้จักสักหนึ่งเดียว