อิสยาห์ 44-3

อิสยาห์ 44:9-14

คนที่ทำรูปเคารพขึ้นมานั้น ก็กลายเป็นศูนย์เปล่า และสิ่งที่เขาชื่นชมก็หาได้ให้กำไรกับเขาไม่

คนเป็นพยานให้นั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นว่า พวกเขาจะต้องตกอยู่ในความอับอาย
คนที่สร้างพระหรือหล่อรูปปั้นขึ้นมาที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรนั้น คือใคร?
ดูเถิด  เพื่อน ๆ ของเขาทุกคนจะต้องอับอาย และช่างปั้นก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง

ให้เขามาประชุมรวมกัน และยืนอยู่  พวกเขาจะตกใจกลัว และจะต้องอับอายไปพร้อม ๆ กัน
คนที่เป็นช่างเหล็กได้เอาเครื่องมือมา ทำอยู่ข้างหน้าถ่านหินร้อน เขาทุบมันด้วยค้อน แขนของเขาแข็งแรง

ภาพจากหนังสือการเดินทางไปอินเดียและจีน ของนักสำรวจชาวฝรั่งเศส ชื่อ Pierre Sonnerat
ภาพจากหนังสือการเดินทางไปอินเดียและจีน ของนักสำรวจชาวฝรั่งเศส ชื่อ Pierre Sonnerat

 

ไม่นานก็หิว และแรงก็หมด เขาไม่ได้ดื่มน้ำจึงเป็นลมไป
คนที่เป็นช่างไม้ก็เขียนเส้น  เอาดินสอมาทำรอยไว้  เขาเอาสิ่วเจาะ และใช้วงเวียน

ในที่สุดรูปก็ออกมาเป็นเหมือนรูปร่างมนุษย์  มีความงามอย่างคน เพื่อเอาไปวางไว้ในบ้าน
เขาตัดต้นสีดาร์ หรือบางทีก็ไปเลือกไม้สนไซเปรส หรือต้นโอ๊ค

ปล่อยให้มันเติบโตแข็งแรง เขาปลูกต้นสีดาร์ และฝนก็ให้อาหารแก่มัน