อิสยาห์ 44-4

อิสยาห์ 44:15-20

แล้วไม้เหล่านั้นก็กลายมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับมนุษย์  เขาเอาบางส่วนมา จุดไฟให้ความอบอุ่น  เอาไว้ปิ้ง อบขนมปัง  บางส่วนก็เอาไปสร้างเป็นเทวรูปและกราบไหว้มัน  เขาทำมันออกมาเป็นรูปเคารพและคุกเข่าต่อหน้ามัน

ครึ่งหนึ่งเขาเอามาจุดไฟให้อุ่น อีกครั้งเขาเอาไปย่างเนื้อ เป็นที่พออกพอใจของเขา   ยิ่งกว่านั้นเขาผิงไฟ และกล่าวว่า “เออ.. ข้าอุ่นดี  ข้าได้เห็นไฟแล้ว!”

maifire 14

ที่ยังเหลืออยู่อีก ก็เอามาออกแบบเป็นรูปเคารพของเขา ก้มกราบไหว้บูชามันและอธิษฐานต่อมัน “ขอโปรดช่วยข้าด้วย เพราะว่า ท่านเป็นพระของข้า”
เขาไม่รู้เลย หรือว่าเขาไม่สังเกต … เขาปิดตาตัวเอง เพื่อว่าจะได้ไม่ต้องเห็นความจริง  เขาปิดใจของเขา เพื่อจะไม่ต้องเข้าใจอะไรเลย

ไม่มีใครพิจารณาดู หรือมีความรู้ความเข้าใจที่จะกล่าวว่า “ครึ่งหนึ่งข้าเผาไป และยังอบขนมปังจากถ่านไม้นั้น  ข้าย่างเนื้อและกินเข้าไป และข้าจะทำให้ทั้งหมดที่เหลือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจรึ?  ข้าจะก้มกราบท่อนไม้หรือ?”

เขายังมีชีวิตอยู่ได้ด้วยความว่างเปล่า ใจของเขาลวงล่อให้เขาหลงไป  ไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริง เขาไม่สามารถมองไม้ที่มือของตัวเองและกล่าวว่า “นี่มันของโกหกไม่ใช่หรือ?”