อิสยาห์ 45-1

อิสยาห์ 45:1-7

พระดำรัสของพระเจ้ามายังราชาไซรัส ผู้ซึ่งพระองค์เองทรงเจิมไว้  ผู้ที่พระองค์ทรงจับแขนขวาไว้
เพื่อว่าราชาไซรัสจะสยบประชาชาติทั้งหลายที่อยู่ต่อหน้า
และจะทำให้กษัตริย์ทั้งหลายหวาดหวั่น
เพื่อเปิดประตูไว้ ไม่มีการปิดประตูเมืองอีก

ไซรัสมหาราช
ไซรัสมหาราช

“เราจะนำหน้าเจ้า และทำให้ที่สูงทั้งหลายลดต่ำลง เราจะทำลายประตูทองสัมฤทธิ์ และตัดดาลเหล็กออกเสีย
เราจะให้ทรัพย์แห่งความมืดแก่เจ้า ให้สมบัติที่สะสมในที่ลึกลับแก่เจ้า
เพื่อเจ้าจะได้รู้ว่า เรานี่แหละ องค์พระพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ที่ได้เรียกชื่อของเจ้า
เพื่อเห็นแก่คนรับใช้ของเราคือ ยาโคบ และอิสราเอลผู้ที่เราเลือกไว้
เราเรียกชื่อของเจ้า เราตั้งชื่อให้เจ้า ทั้งๆที่เจ้าไม่รู้จักเรา

เราคือพระเจ้า และไม่มีผู้ใดเป็นพระเจ้านอกจากเราเท่านั้น เราได้เตรียมเจ้าไว้ ทั้งๆที่เจ้าไม่รู้จักเรา

เพื่อคนทั้งหลายจะได้รู้ว่า จากที่ตะวันขึ้นจนกระทั่งตกนั้น หามีผู้ใดเหมือนเราไม่

เราเป็นผู้สร้างความสว่าง และสร้างความมืด  เราให้สวัสดิภาพและความพินาศยับเยิน

เราคือพระเจ้าผู้ทรงทำทุกสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น”