อิสยาห์ 45-3

อิสยาห์ 45:14-19

พระเจ้าตรัสว่า

“ทั้งความมั่งคั่งของอียิปต์ และสินค้าต่าง ๆ ของเอธิโอเปีย รวมทั้งเสบา ซึ่งเป็นคนแกล้วกล้าร่างใหญ่ จะมาหาเจ้าและกลายเป็นของเจ้า

เป็นของเจ้าทั้งหมด  พวกเขาจะตามเจ้า มือถูกล่ามโซ่ และคุกเข่าให้กับเจ้า   พวกเขาจะอ้อนวอนเจ้ากล่าวว่า
“แน่นอนเลย… พระเจ้าทรงอยู่ในท่าน  และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือไปจากพระองค์”

Cyrus-II-le-Grand-et-les-Hébreux-par-Jean-Fouquet2

ผู้คนก้มกราบไซรัสมหาราช ภาพวาดโดย jean Fouguet (1420-1481)

 

ความจริงคือ  พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ซ่อนพระองค์เองไว้ โอ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
ทุกคนจะต้องอับอาย และไม่อาจจะเสนอหน้าออกมาได้  คนที่สร้างรูปเคารพก็จะกลับเป็นสับสน  ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป
แต่อิสราเอลได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้า ด้วยความรอดพ้นนิรันดร์     เจ้าจะไม่ต้องอับอาย หรือสะเปะสปะ สับสนตลอดนิรันดร์

เพราะพระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้า ผู้สร้างแผ่นดินและก่อร่างรูปทรงของมันขึ้นมา
พระองค์ทรงไม่ปล่อยให้มันอยู่อย่างว่างเปล่า พระองค์ทรงสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

“เราคือพระเจ้า และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา  เราไม่ได้พูดในที่ลึกลับ ในดินแดนแห่งความมืด
เราไม่ได้กล่าวกับลูกหลานของยาโคบว่า … จงแสวงหาเราอย่างไร้ผล”   เราคือพระเจ้า ตรัสความจริง เราประกาศสิ่งที่ถูกต้อง