อิสยาห์ 45-4

อิสยาห์ 45:20-25

จงรวบรวมกันเข้ามา  เข้ามาใกล้ ๆ พร้อมกัน เจ้าคนที่ยังหลงเหลืออยู่ตามประชาชาติต่าง ๆ!

เจ้าไม่รู้เลยนะ  เจ้าคนที่แบกรูปเคารพไม้ และเฝ้าอธิษฐานต่อเทพที่ไม่อาจจะช่วยเจ้าได้
จงประกาศและแจ้งคดีของเจ้า  ปล่อยให้มันปรึกษากันไป

ใครล่ะ ที่บอกเรื่องนี้มานานแล้ว?
ใครล่ะ ที่ประกาศเรื่องนี้มาตั้งแต่อดีต?

ไม่ใช่เรา…องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้บอกกับเจ้าหรอกหรือ?เราคือพระเจ้าผู้ทรงธรรม และเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

โลกทั้งโลกเอ๋ย  จงหันมาหาเราและรับความรอดพ้น
เพราะเราคือพระเจ้า และไม่มีอื่นใดนอกเหนือจากเรา
เราได้สัญญาไว้แล้ว   คำสัญญาด้วยความเที่ยงธรรมออกจากปากของเรา มันจะเกิดขึ้น  เราจะไม่กลับคืนคำของเรา

 

prayer

“ทุกเข่าจะคุกลงกราบต่อเรา  ทุกลิ้นจะกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า “ใช่แล้ว … พระเจ้าเท่านั้น ทรงธรรมและทรงทรงพลัง”
และคนที่โมโหร้ายใส่พระองค์นั้น จะถูกนำมาต่อพระพักตร์ของพระองค์ จะต้องอับอายเพราะความไม่เชื่อของเขา
และเหล่าลูกหลานของอิสราเอลนั้นจะได้รับการประกาศว่า พวกเขาเป็นคนชอบธรรมในพระเจ้า และเขาจะได้รับเกียรติศักดิ์ศรีในพระองค์