อิสยาห์ 46-1

อิสยาห์ 46:1-7

เจ้าบาอัลล้มลง เจ้าเนโบทรุดลง  เหล่ารูปเคารพก็อยู่บนหลังสัตว์และล่อ

ต้องหามไป กลายเป็นภาระแสนหนักให้กับเจ้าสัตว์ที่เหนื่อยอ่อน

น่าสงสารสัตว์เหล่านั้นที่ต้องแบกเหล่ารูปเคารพเดินทางยาวนานเหลือเกิน

มันหนักมาก มันเป็นภาระที่ไม่อาจช่วยแบกภาระของใครได้  ตัวของมันเองก็ต้องกลายไปเป็นเชลยเช่นกัน

“ฟังเรานะ ครอบครัวของยาโคบ รวมทั้งทุกคนที่หลงเหลือจากครอบครัวอิสราเอล

เจ้าทั้งหลายเกิดมาได้เพราะเรา   

จนกระทั่งเจ้าชราลงไป เราก็ยังเป็นผู้นั้น  เมื่อเจ้าผมหงอกแล้วเราก็ยังโอบอุ้มเจ้าอยู่

เราได้สร้างเจ้ามา และเราจะดูแล จะรักษาและช่วยให้รอด”

dulae

“แล้วเจ้าจะเทียบ เปรียบเรากับอะไรกันเล่า ไปเปรียบเทียบกับใครที่เหมือนเราได้บ้าง?

คนที่กอบทองคำมากมายออกมาจากกระเป๋า  และชั่งบนตาชั่ง แล้วไปจ้างช่างทอง

ให้ทำทองเหล่านั้นออกมาเป็นพระ  จากนั้นก็คุกเข่าลงกราบไหว้ทองคำนั้น
เขายกมันขึ้นบ่า และแบกไป

วางไว้ที่ ๆ ต้องการ แล้วมันก็ยืนอยู่ตรงนั้น ไม่อาจจะเดินออกไปจากที่นั่นได้

หากมีใครสักคนร้องขอมัน มันก็ไม่ตอบหรือไม่ได้ช่วยเขาจากความทุกข์ยากลำบาก