อิสยาห์ 46-2

อิสยาห์ 46:8-13

จงจำไว้ และยืนมั่น  เจ้าคนล่วงละเมิด จงคิดถึงเสมอ จงจำสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต

เพราะว่า เราคือพระเจ้า และไม่มีผู้อื่นใดอีก  เราเป็นพระเจ้า ไม่มีใครเหมือนเราได้

เป็นผู้บอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งต้นจนจบ และจากกาลโบราณจนถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น

เรากล่าวว่า “คำปรึกษาของเราจะยืนมั่น และเราจะทำความประสงค์ของเราให้สำเร็จทั้งสิ้น”
birdofprey

เราเรียกนกเหยี่ยว นกที่ล่าเหยื่อ…มาจากตะวันออก  เรียกคนที่จะทำตามแผนของเรามาจากเมืองไกล

เราได้พูดแล้ว และเราจะทำให้สำเร็จ   เราตั้งใจไว้ และเราก็จะทำสิ่งนั้น

“เจ้าคนที่มีใจดื้อด้าน จงฟังเรา   เจ้าคนที่ห่างไกลจากความชอบธรรม

เราจะนำความชอบธรรมของเราเข้ามาใกล้  มันอยู่ไม่ไกลเลย

และความรอดพ้นของเราจะไม่เนิ่นช้า  เราจะให้ความรอดแก่ศิโยน  เพื่ออิสราเอลซึ่งเป็นเกียรติของเรา