อิสยาห์ 49-5

อิสยาห์ 49:22-26

และพระเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด เราจะยกมือของเราขึ้นให้กับประชาชาติทั้งหลาย
และทำสัญญาณให้คนทั้งหลายเข้ามา พวกเขาจะอุ้มเหล่าลูกชายของเจ้ามา  จะอุ้มเหล่าเด็กหญิงใส่บ่ามาด้วย
กษัตริย์ทั้งหลายจะเป็นพ่อบุญธรรมของเจ้า  ราชินีจะกลายเป็นแม่นม
พวกเขาจะก้มลงกราบเจ้า และเลียผลดินจากเท้าของเจ้า
แล้วเจ้าจะรู้ว่า เราคือพระเจ้า และคนที่รอคอยเราจะไม่ต้องอับอาย”

รอคอยพระเจ้า... ได้เปรียบนะ
รอคอยพระเจ้า… ได้เปรียบนะ

ศิโยนคิดว่า จะมีลูกหลานมาจากไหน ในเมื่อพวกเขามีคนเหลืออยู่น้อยมาก  แต่ลูกหลานดังกล่าวไม่ได้เกิดมาตามธรรมดามนุษย์  แต่เป็นการเกิดอย่างเหนือธรรมชาติ  คนที่มาเชื่อในพระเจ้า  พวกเขาจะเป็นลูกหลานอิสราเอลด้วย!

ใครจะมากระชากเหยื่อไปจากผู้มีกำลังได้  และใครจะมาช่วยเชลยจากทรราชย์ได้
เพราะพระเจ้าตรัสว่า

“แม้ว่าเชลยของคนที่เข้มแข็ง ก็จะถูกเอาไป  และคนที่เป็นเหยื่อของทรราชย์ก็จะได้รับการช่วยเหลือ
เพราะว่าเราจะสู้คนที่สู้เจ้า และเราจะช่วยลูกหลานของเจ้าให้รอด
เราจะทำให้คนที่ข่มเหงเจ้าต้องกินเลือดเนื้อของตัวเอง และจะเมาเลือดของตัวเองเหมือนเมาเหล้าองุ่น

เรื่องราวตรงนี้ พระเจ้ากำลังบอกเราล่วงหน้าว่า คนอิสราเอลก็จะถูกทำร้าย แต่พระเจ้าจะพลิกให้คนที่เข้ามาทำลายอิสราเอลนั้น กินเลือดเนื้อของตัวเอง และต่อสู้กันเอง  ไม่ว่าเขาจะเก่งเพียงใด  แต่พวกเขาสู้พระเจ้าไม่ได้แน่นอน

แล้วมนุษย์ทั้งปวงจะรู้ว่า เราเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเจ้า เป็นพระผู้ไถ่ องค์ผู้ทรงฤทธิ์แห่งยาโคบ