อิสยาห์ 5-1

ขอให้ข้าได้ร้องเพลงรักเรื่องสวนองุ่นของคนรักของข้า พระเจ้าทรงเป็นทั้งพระเจ้าและที่รักของท่านอิสยาห์
คนรักของข้ามีสวนองุ่นซึ่งปลูกอยู่บนดินอุดมบนเนินเขาvineyard
เขาได้ขุดดิน และเอากรวดหินออกไปจนหมด จากนั้นก็ปลูกองุ่นพันธ์ุดีเลิศ เขาสร้างหอคอยเพื่อเฝ้าระวังภัยกลางสวนนั้น
และยังได้สกัดบ่อย่ำองุ่นไว้ด้วย เขาหวังว่ามันจะมีผลดีๆ แต่มันกลับออกลูกเป็นองุ่นป่า

และบัดนี้ โอ….เหล่าคนที่อาศัยในนครเยรูซาเล็ม และบุรุษแห่งยูดาห์ ให้เจ้าตัดสินความระหว่างข้าและสวนองุ่นของข้า
ยังมีอะไรที่ข้าไม่ได้ทำเพื่อสวนนี้ ข้าจะทำอะไรเพื่อสวนองุ่นนี้ได้อีกบ้าง ยามที่ข้ามองหาลูกองุ่น เหตุใดจึงเจอแต่องุ่นป่า
และบัดนี้ ข้าจะบอกว่า ข้าจะทำอะไรกับสวนองุ่นของข้า ข้าจะรื้อเพิงของมันลง มันจะถูกกลืนกิน ข้าจะทำลายกำแพง และมันจะถูกเหยียบย่ำ
ข้าจะทำให้มันเสียไปให้หมด จะไม่มีการลิดกิ่งหรือพรวนดิน จะมีต้นหนามเกิดขึ้น และเรายังจะสั่งให้เมฆไม่ให้ส่งฝนลงมา

เพราะสวนองุ่นของพระเจ้าคือบ้านของอิสราเอล และบุรุษแห่งยูดาห์เป็นพืชอันน่าชื่นชมของพระองค์ เขามองหาความยุติธรรม กลับพบแต่การนองเลือด เขามองหาความชอบธรรม กลับพบการร้องคร่ำครวญ