อิสยาห์ 5-2

อิสยาห์ 5:8-17
วิบัติแก่คนที่สร้างบ้านต่อกันไปเรื่อย ๆ สะสมที่นาให้กว้างยาวต่อไปไม่หยุด จนกระทั่งไม่มีที่เหลือ จนกระทั่งเขาจะอยู่โดดเดี่ยวในผืนดินอันกว้างใหญ่นั้น
พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสให้ข้าได้ยินว่า “ที่จริงแล้ว บ้านมากมายจะกลายเป็นบ้านร้าง บ้านใหญ่งดงาม แต่ไม่มีคนอยู่ เพราะว่าที่ดินยี่สิบห้าไร่จะได้ผลองุ่นเพียงแปดลิตร และทุ่มหว่านเมล็ดไป ร้อยแปดสิบลิตรจะได้กลับมาเพียงสิบแปดลิตร
นี่เป็นผลที่ได้จากความเห็นแก่ตัวของพวกเขา ไร่นา ไม่ส่งผลที่ควร แต่กลับได้น้อยกว่าที่ลงแรงไป
bigfield
วิบัติแก่คนที่ตื่นแต่เช้าเพื่อว่าจะได้ดื่มน้ำเมาต่อไป และดื่มไปจนมืดจนกระทั่งน้ำนั้นเผาไหม้ตัวเขา

ในงานเลี้ยงของเขานั้น มีทั้งพิณ และเครื่องสาย รวมทั้งรำมะนา และขลุ่ย
แต่พวกเขาไม่เคยมองดูราชกิจของพระเจ้า ไม่เคยพิจารณาฝีพระหัตถ์ของพระองค์
ดังนั้น คนของเราจึงกลายไปเป็นเชลย เพราะว่า เขาไม่มีความรู้
หากคนของพระเจ้าขาดความรู้ เขาจะกลายเป็นเบี้ยล่าง ไม่ใช่เบี้ยบน ….
คนที่มีเกียรติในหมู่พวกเขาก็อดอยาก และคนจำนวนมากก็กระหายจนแห้งเหี่ยว
ดังนั้นแดนคนตายจะขยายขนาด และอ้าปากของมันจนกว้างอย่างไม่จำกัด เขมือบศักดิ์ศรี ทั้งคนในเมืองและความอึกทึกรื่นเริงในนั้น
ความตายนี้ เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับพวกเขา คนที่ไม่เคยหันมามองราชกิจของพระเจ้า คนที่ดูถูกพระองค์จะได้อยู่ในนั้น
คนทั้งปวงจะถูกดึงให้ตกต่ำลง และคนที่มีสายตาเย่อหยิ่งจะถูกทำให้ต่ำต้อย
แต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพจะทรงได้รับการยกย่องเชิดชูในการพิพากษา
และองค์พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์จะได้รับการยกย่องในความชอบธรรม
และเหล่าลูกแกะจะได้รับการดูแลในทุ่งหญ้า
คนแปลกหน้าจะได้หากินในที่ปรักหักพังของคนมั่งคั่ง