อิสยาห์ 5-3

วิบัติมีแก่คนที่ลากความผิดไปด้วยเชือกของความเท็จ คนที่ลากบาปไปเหมือนเชือกเกวียน
คนที่กล่าวว่า “เร็วหน่อย ขอพระเจ้าทรงเร่งงานให้เร็วขึ้นเพื่อเราจะได้เห็น ให้คำปรึกษาขององค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลมาใกล้ ให้มันมา เพื่อว่าเราจะได้รู้”
มีคนที่เยาะเย้ยคำกล่าวของอิสยาห์ ไม่สนใจสิ่งที่ท่านเตือน อิสยาห์จึงบอกล่วงหน้าให้พวกเขารู้ว่า วิบัติที่พวกเขาจะพบเจอนั้น คืออะไร

วิบัติแก่คนที่เรียกความชั่วร้ายว่าเป็นความดี และเรียกความดีเป็นความชั่วร้าย คนที่มองเห็นสว่างเป็นมือ และเอาขมมาเป็นหวาน หวานเป็นขม

วิบัติแก่คนที่ฉลาดในสายตาของตนเอง และคิดว่าตัวเองเฉียบแหลมเสียเหลือเกิน เพื่อน ๆ คงเคยเจอกับคนแบบนี้นะ ไม่ค่อยน่าคุยด้วยเท่าไร และพวกเขาจะคิดว่า ตนเองเก่ง เป็นเลิศกว่าใครในโลก

วิบัติแก่คนที่เก่งในการดื่มเหล้าองุ่น ผู้กล้าที่ผสมเหล้าแรง ๆ คนที่ปล่อยตัวคนผิดไปโดยแลกกับสินบน และกระชากเอาสิทธิของคนไร้ความผิดไป
พระเจ้าทรงเกลียดชังการให้สินบน มันทำลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและทำลายทั้งสังคมไปด้วย

ดังนั้น เหมือนกับไฟลามเลียตอข้าว และเหมือนกับหญ้าแห้งค่อย ๆ ยุบตัวลงในไฟ รากของมันจะเน่าและดอกที่บานออกมาจะปลิวไปเหมือนฝุ่น เพราะว่า พวกเขาได้ละทิ้งบทบัญญัติของพระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ และดูหมิ่นพระคำขององค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล
ดังนั้น พระพิโรธของพระเจ้าจะพลุ่งขึ้นต่อคนของพระองค์ และพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ต่อต้านเขา ทำให้เขาล้มลง ภูเขาก็สะเทือน ซากศพของพวกเขาเป็นเหมือนขยะกลางถนน ทั้งหมดนี้ ยังไม่ได้ทำให้ความโกรธกริ้วของพระองค์หายไป และพระองค์ยังทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกมา
แล้วพระองค์จะให้สัญญาณกับประชาชาติที่อยู่ไกลออกไป และผิวพระโอษฐ์เรียกพวกเขามาจากที่สุดปลายของแผ่นดิน และดูเถิด พวกเขามาอย่างรวดเร็ว รีบเร่ง
น่ากลัวจริง พระหัตถ์ของพระเจ้า คือ พระหัตถ์ที่นำความรอด และพระคุณ แต่เมื่อใดที่พระเจ้าต้องเหยียดพระหัตถ์ต่อต้านคนของพระองค์ พวกเขาก็ไม่เหลืออะไร

ไม่มีใครสักคนอ่อนแรง ไม่มีใครสะดุด ไม่มีใครง่วงหรือนอนหลับ สายคาดเอวไม่หย่อนยาน และสายรัดรองเท้าก็ไม่ขาดสักเส้น
ลูกธนูของพวกเขาคมมาก คันธนูโก่งไว้เตรียมพร้อม กีบม้าศึกของเขาเหมือนหินเหล็กไฟทีเดียว และล้อรถม้าก็เหมือนลมพายุหมุน

Is5Lion Roaring
54936^Sound-Effect—Lion-Roaring-03

Powered by mp3skull.com

พวกเขาร้องคำรามราวกับสิงโต เหมือนกับสิงโตหนุ่มที่กำลังคำรามขู่และจับเหยื่อของมัน เมื่อมันเอาเหยื่อออกไป ก็ไม่มีใครอาจช่วยได้
ในวันนั้น มันร้องคำรามเหนือเหยื่อนั้นไม่หยุดราวกับเสียงคลื่นในทะเล
และหากมีใครหันมามองที่แผ่นดิน ดูเถิด มีแต่ความมืด และความทุกข์ทรมาน ความสว่างกลายเป็นมืดเพราะเมฆบดบังมันไว้

เมฆนี้คือการพิพากษาของพระเจ้า