อิสยาห์ 50-1

อิสยาห์ 50:1-3

ดังนั้น องค์พระผู้เป้นเจ้าตรัสว่า ใบหย่าของแม่เจ้าอยู่ที่ไหน?
หลักฐานที่ทำให้รู้ว่า เราได้ให้เธอไปจากเรา
เราขายตัวเจ้าไปให้กับเจ้าหนี้คนไหน?
เจ้าถูกขายไปเพราะบาปของเจ้า  เป็นเพราะการล่วงละเมิดของเจ้า แม่ของเจ้าจึงถูกส่งไป

ที่ยูดาห์ต้องถูกส่งไปยังบาบิโลนนั้น  … เป็นเพียงชั่วคราว  ไม่ได้ตลอดไป ไม่มีใบหย่าหรือเอกสารใด ๆ ที่พระเจ้าทรงทำไว้เพื่อจะให้พวกเขาแยกจากพระองค์ตลอดไป…
พระเจ้าทรงบอกพวกเขาชัดเจนว่า ที่พวกเขาต้องกลายไปเป็นเชลย ก็เพราะบาปของพวกเขา 

แต่…สำหรับอิสราเอลทางเหนือแล้ว กลับแตกต่าง  การที่พวกเขากราบไหว้รูปเคารพ และพยายามเอาใจเทวรูปเหล่านั้นไม่หยุดหย่อน กลับเป็นการที่ทำให้พระเจ้าทรงเลิกจากเขาแบบสามีเลิกภรรยา ให้ใบหย่าไปเลย  *

ทำไม  เมื่อเรามา จึงไม่มีใคร?
ทำไม เมื่อเราร้องเรียก จึงไม่มีใครตอบ?

แขนของเราสั้นไปจนไม่สามารถไถ่ได้อย่างนั้นหรือ?
หรือว่า เราไม่มีอำนาจที่จะช่วยให้รอดพ้น?

ดูเถิด  ด้วยคำบัญชาของเรา ทะเลก็แห้ง  เราทำให้แม่น้ำกลายเป็นทะเลทราย

talaedang

เหล่าปลาก็เหม็นคละคลุ้งเพราะไม่มีน้ำ มันตายไปเพราะความกระหาย
เราห่มฟ้าสวรรค์ด้วยความมืด และห่มมันด้วยผ้ากระสอบ”

พระเจ้าทรงถามว่า ทำไมจึงไม่มีใครที่เต็มใจจะเชื่อและเชื่อฟังพระองค์     ทั้ง ๆ ที่พระองค์เคยพาพวกเขาออกมาจากอียิปต์  

*เยเรมีห์ 3:8