อิสยาห์ 51-3

อิสยาห์ 51:9-11

ข้อความตอนนี้  อิสราเอลเรียกร้องหาพระเจ้า พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ให้กับเขาในอดีต  บัดนี้ เขาขอให้มีการอัศจรรย์แบบนั้นด้วย

ตื่นเถิด จงตืนขึ้นเถิด  รวบรวมกำลัง  โอ พระกรของพระเจ้า

โปรดตื่นขึ้นเมื่อวันในอดีต

เหมือนอย่างที่ทรงทำให้กับคนโบราณ

ไม่ใช่พระองค์หรือที่ทรงฟันราหับเป็นท่อน ๆ?
พระองค์ทรงแทงเจ้ามังกรมิใช่หรือ?

ราหับและมังกร เป็นคำอ้างถึงสิ่งที่ลี้ลับในโลกตะวันออกกลางโบราณ   อิสยาห์กำลังบอกว่า พระเจ้าทรงมีชัยเหนือพระ และเทวรูปต่าง ๆ ที่คนเชื่อถือกัน

ไม่ใช่พระองค์หรือที่ทรงทำให้ทะเลแห้งเหือด  น้ำทะเลในที่ลึกมาก?

ไม่ใช่พระองค์หรือที่ทรงทำทางในทะเลให้คนที่พระองค์ทรงไถ่นั้นได้เดินผ่านไป?

moses_parting_the_red_sea

อิสยาห์บอกเสมอถึงการที่พระเจ้าถางทาง ทำทางให้คนของพระองค์ เพื่อให้พวกเขาเดินไปรับพระพร

คนที่พระเจ้าทรงซื้อไถ่มาแล้วนั้นกลับคืนมา
และกลับมายังศิโยนพร้อมกับร้องเพลงมาด้วย
ความชื่นบานนิรันดร์จะเป็นดั่งมงกุฎสวมหัวของเขา
พวกเขาจะได้รับความยินดี และชื่นบาน
ความทุกข์และการถอนหายใจจะหนีไปจากเขา

พระพรของพระเจ้าคือ พวกเขาจะได้กลับมายังศิโยนด้วยความเบิกบาน