อิสยาห์ 52-3 ผู้รับใช้ที่หมดรูปร่าง

อิสยาห์ 52:13-15

สิ่งที่อิสยาห์กล่าวต่อไปนี้ กล่าวล่วงหน้าก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงหลายร้อยปี

พระองค์ทรงถูกแทงเพราะบาปของเรา

 

ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราจะทรงปัญญา และเขาจะไปในที่สูง ถูกยกเทิดทูนขึ้น จะได้รับการยกย่องอย่างสูง

อิสยาห์กล่าวถึงผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านนี้ เหมือนว่า พระองค์จะถูกตรึง  เป็นขึ้นมา และกลับไปยังสวรรค์ที่ประทับของพระเจ้า…… ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากองค์ผู้รับใช้ที่ทรงปัญญาล้ำเลิศ พระองค์ทรงทำทุกอย่างด้วยความสุขุมพร้อมปัญญา  แม้ยามที่ทรงถูกจับไปตรึงบนไม้กางเขน 

 

วาดโดยเจมส์ ทิสสอท
วาดโดยเจมส์ ทิสสอท

แต่จะมีหลายคนประหลาดใจเพราะเขา…
รูปร่างของเขานั้นเสียรูปไปแล้ว ไม่เหมือนมนุษย์
รูปร่างเสียทรงจนแทบไม่เหมือนลูกหลานของมนุษย์

ผู้รับใช้ท่านนี้ จะต้องเผชิญกับความอับอายเป็นที่สุด   แทนที่จะดูว่าเป็นคนที่แข็งแรง เอาชนะได้ทุกอย่าง กลับกลายเป็นผู้ที่ดูเหมือนเป็นผู้แพ้  พระองค์ทรงผ่านการโบย การตี การทำทารุณหลายประการ จนรูปร่างของพระองค์แทบไม่เป็นผู้เป็นคน   อิสยาห์กำลังบอกล่วงหน้าว่า การทนทุกข์ทรมานของพระองค์นั้น เหลือที่จะทนทาน 

เหล่าประชาชาติทั้งหลายจะตกตะลึง (หรือประพรม) ผงะไป
เหล่ากษัตริย์ทั้งหลายจะต้องนิ่งเพราะเขา
เพราะได้เห็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยเล่าขานให้ฟัง
และสิ่งที่เขาไม่ได้ยินนั้น เขาก็เข้าใจ

บนไม้กางเขน ผู้รับใช้ของพระเจ้ายังคงทำหน้าที่เป็นปุโรหิต ที่เอาเลือดประพรมคนทั้งหลาย ด้วยเลือดและน้ำ เพื่อให้พวกเขาได้สะอาดจากบาป  แต่ในเวลานั้น  บาปของคนทั้งโลกก็มาท่วมโถมอยู่ที่พระองค์