อิสยาห์ 53-1

อิสยาห์ 53:1-5

แม้คำที่จะอ่านต่อไปนี้  อิสยาห์กำลังกล่าวกับคนยูดาห์…
แต่ก็เหมือนท่านกล่าวกับเราด้วย   เป็นพระคำที่ถือได้ว่า สุดยอด ในอิสยาห์ทั้งหมด
และเป็นพระคำที่พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงมากที่สุด  

ใครจะเชื่อสิ่งที่พวกเขาได้ยินจากเราบ้าง?

และพระกรของพระเจ้านั้นได้ปรากฏแก่ใคร?

น่าแปลกที่เมื่อพระเจ้าเปิดเผยแขนคู่นั้น
เป็นแขนธรรมดาของชายผู้หนึ่งที่เป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ในคนเดียวกัน  เขาเป็นคนที่ถูกตรึงบนไม้กางเขน

เพราะว่า เขาเติบโตขึ้นมาต่อพระพักตร์พระองค์เหมือนหน่ออ่อน
และเหมือนรากที่งอกขึ้นในดินแห้งผาก

เขาไม่มีรูปร่างหรือความงดงามที่เราจะสนใจมองเขา
ไม่มีความงดงามหล่อเหลาที่จะทำให้เราปรารถนาเขาเลย

เมื่อเขายังเล็ก เติบโตขึ้นมา ก็เป็นภาพที่ธรรมดา เช่นกัน  พระเจ้าไม่ได้ใช้ผู้ที่ดูแข็งแรง กำยำ ล่ำสัน   สิ่งที่อิสยาห์พูดทำให้เรารู้ว่า ผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านนี้ เกิดมาอยู่ท่ามกลางผู้คนที่สภาพฝ่ายวิญญาณกำลังแห้งผากเหมือนดินแห้ง 

เขาถูกดูหมิ่นและมนุษย์ต่างปฏิเสธเขา

เขาเป็นบุรุษที่มีความโศกเศร้า คุ้นเคยกับความเสียใจ
คนมองเขาแล้วก็เมินหน้าหนีไป เขาถูกดูหมมิ่น และเราก็ไม่ได้นับถือเขาเลย

ผู้ที่น่าจะมาเป็นคนช่วยให้มนุษย์พ้นจากบาป น่าจะดูแกร่งเหมือนซุปเปอร์แมน  แต่พระเจ้าไม่ได้ส่งผู้ช่วยแบบนั้นมา   ที่เขาถูกดูหมิ่นนั้น เพราะคนมองว่า เขาไร้ค่า!  และก็แปลกจริง ที่พระนามของพระเยซูเป็นพระนามที่ชาวยิวมากมายเกลียดชัง    ตั้งแต่พระองค์ปรากฏ จนกระทั่งทุกวันนี้  ทั้ง ๆ ที่พวกเขาเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือก

ใช่แล้ว เขาได้รับแบกความเสียใจของเรา
เขาเอาความโศกเศร้าของเราไป
แต่กระนั้น เราก็คิดว่า เขาหาเรื่องใส่ตัวเอง

jesus-crucified

ภาพจากhttp://www.photoinpixel.com/picture/1024×768/jesus-christ-cross-wallpaper-16517.html

และพระเจ้าก็ทรงลงโทษเขาเพราะตัวของเขาเอง

นี่เป็นความคิดของคนทั่ว ๆ ไปใช่ไหม  ที่ใครคนหนึ่งเป็นทุกข์  ต้องทรมาน ก็เป็นเพราะเขาทำตัวเอง  แต่ในกรณีของพระเยซูกลับไม่ใช่ …. พระองค์มาเอาความบาป ชั่ว ความผิดของเราไปและรับโทษทัณฑ์แทนเราทั้งหมด

แต่ที่จริงแล้ว เพราะการล่วงละเมิดของเรานั่นแหละที่ทำให้เขาถูกแทง

เขาถูกบดขยี้เพราะความชั่วร้ายบาปผิดของเราการลงโทษไปตกอยู่ที่เขา

แทง… บดขยี้ ไม่ใช่คำที่ฟังแล้วสบาย แต่เจ็บปวด เป็นการที่ฝ่ายหนึ่งถูกอีกฝ่ายกระทำทารุณกรรม  … พวกเราลองไตร่ตรองและคิดถึงข้อนี้นาน ๆ  อย่าเพิ่งรีบไป ……. 

พระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังการที่พระบุตรของพระองค์ถูกโบย
พระเจ้าทรงยอมให้เกิดขึ้นกับพระบุตรองค์เดียวของพระองค์

ทรงรู้ ทรงเห็นทั้งสิ้น…. พระเจ้าข้า…ขอบคุณที่พระองค์ทรงยอมทำกับพระบุตรที่รักเยี่ยงนี้  เพื่อให้พวกเราได้พ้นบาป

เพื่อให้เรามีสันติสุข
โดยบาดแผลฟกช้ำของเขา ทำให้เราได้รับการรักษา