อิสยาห์ 53-2 กลายเป็นหนึ่งในคนทรยศ

อิสยาห์ 53:6-12

เราทุกคนเป็นเหมือนแกะที่หลงทางกระเจิดกระเจิงไป  เรา เราทุกคนต่างหันไปตามทางของตัวเอง  และพระเจ้าได้วางความผิด การล่วงละเมิดของเราทุกคนไว้บนตัวเขา

เขาถูกกดดัน ถูกทรมาน แต่เขาก็ไม่ปริปากสักนิด  ราวกับลูกแกะที่ถูกพาไปฆ่า  นิ่งเงียบเหมือนกับแกะที่อยู่ต่อหน้าคนตัดขนแกะ  เขาไม่ปริปากของเขาเลย

 

ภาพวาดโดย Francisco de Zurbaran 1640
ภาพวาดโดย Francisco de Zurbaran 1640

เขาถูกนำไปโดยการกดขี่และพิพากษาลงโทษ  และสำหรับเชื้อสายของเขา ใครจะคิดว่า  เขาถูกตัดออกจากดินแดนของคนที่มีชีวิตอยู่   ต้องถูกลงโทษหนักเพราะการล่วงละเมิดของประชากรของเรา?

มีการจัดถ้ำเก็บศพของเขาพร้อมไปกับคนชั่ว และคนมั่งคั่ง  แม้ว่าเขาไม่ได้ทำสิ่งที่รุนแรง ไม่มีคำหลอกลวงออกจากปากของเขา
แต่ก็เป็นพระทัยของพระเจ้าที่จะบดขยี้เขา และทำให้เขาต้องเศร้าโศกยิ่ง  เมื่อวิญญาณของเขากลายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป  เขาก็จะเห็นพงศ์พันธุ์ของเขา  เขาจะยืดวันเวลาของเขาออกไป และน้ำพระทัยของพระเจ้าจะรุ่งเรืองในมือของเขา    เขาจะเห็นผลจากความเจ็บปวดรวดร้าว  วิญญาณของเขา และเขาจะพอใจ

ผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่สมควรจะต้องตาย  แต่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เขาต้องตาย เขาเป็นลูกแกะของพระเจ้าที่ถูกนำไปฆ่าเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

และเครื่องบูชาที่มีชีวิตนี้ เป็นเครื่องบูชาที่ถวายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเป็นพอ  ไม่ต้องถูกฆ่าแล้วฆ่าอีก

เขาผู้ชอบธรรมคนนี้ ผู้รับใช้ของเราคนนี้ ด้วยความรู้ของเขา จะทำให้คนอื่นอีกมากมายได้ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรม และเขาจะรับแบกบาปของคนเหล่านั้น และเขาจะแบ่งสิ่งที่ริบมาได้ในหมู่คนเข้มแข็ง

ผู้รับใช้ของพระเจ้ารู้ว่า จะต้องทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องบาปของมนุษยชาติ
เพราะว่า เขาได้เทวิญญาณของเขาลงจนถึงแก่ความตาย และถูกนับรวมเข้ากับคนทรยศ
ถึงกระนั้น เขาได้แบกบาปของคนมากมายและอธิษฐานวิงวอนเพื่อคนที่ล่วงละเมิด

แม้ทุกวันนี้ เขายังคงอธิษฐานเผื่อผู้ที่เป็นคนบาป….