อิสยาห์ 54-1 สันติสุขในอนาคต

อิสยาห์ 54:1-5
“โอ หญิงที่เป็นหมัน คนที่ไม่ได้มีบุตร  จงร้องเพลงออกมาและร้องเสียงดัง
คนที่ไม่เคยคลอดลูก
เพราะว่า ลูกๆ ของผู้หญิงที่ไม่มีครอบครัวจะมีจำนวนมากกว่าลูก ๆ ของหญิงที่แต่งงาน”
พระเจ้าตรัสเช่นนี้

คำว่าหญิงที่เป็นหมัน คืออิสราเอลในยามที่ถูกจับไปเป็นเชลย  เวลาที่พวกเขาต้องถูกเหยี่ยดหยาม ย่ำยี ก็เป็นเหมือนคนที่ไร้บุตร   

จงขยายกระโจมของเจ้า  ขยายมันออกมา
และให้ม่านขึงกระโจมนั้นขึงกางออกไปมากขึ้น
อย่าเก็บมันเอาไว้ ขยายเส้นเชือก และทำให้หมุดปักแข็งแรงขึ้นอีก

Metent
เพราะว่าเจ้าจะขยายออกไปข้าง ๆ ทั้งทางขวาและทางซ้าย
และลูกหลานของเจ้าจะครอบครองประชาชาติ ในเมืองร้างก็จะมีคนอยู่

แต่พระเจ้ากลับทรงสัญญาว่า พวกเขาจะได้รับการรื้อฟื้นใหม่  ให้ร้องเพลงออกมาเสียงดังได้เลย   ในอนาคตพวกเขาต้องการที่กว้างขึ้นเพราะลูกหลานจะมากขึ้น     

เมื่อพระเจ้าทรงครอบครองในอนาคต เป็นการครอบครองทั้งโลก ไม่ใช่เจาะอยู่ที่ใดที่หนึ่ง  แม้วันนี้ ก็มีคนเชื่อวางใจในพระเจ้าทั้งโลก อยู่ทุกมุมโลกแม้ยังมีบางส่วนที่อาจจะยังไม่ได้ยินเรื่องของพระองค์  แต่ผู้ที่เชื่อพระเจ้าก็ยังคงแน่วแน่ที่จะให้คนทั้งโลกได้รู้จักพระเจ้า

อย่ากลัว  เพราะเจ้าจะไม่ต้องอาย  อย่ารู้สึกสับสน
เพราะเจ้าจะไม่ต้องถูกเหยียดหยาม
เจ้าจะลืมความอายในวัยรุ่น และการที่ถูกคนตำหนิที่เจ้าเป็นม่าย

เพราะว่า องค์พระผู้สร้างทรงเป็นสามีของเจ้า

พระนามของพระองค์คือ พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ
และองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลทรงเป็นผู้ไถ่ของเจ้า

พวกเขาเคยเป็นทั้งทาสในอียิปต์ และเชลยในบาบิโลน  แต่…เมื่อพระเจ้าทรงมีความสัมพันธ์กับเขา ในฐานะสามี  ผู้บัญชาการกองทัพ และพระผู้ไถ่  ความอับอายเหล่านั้นก็จะหมดไป