อิสยาห์ 54-2

อิสยาห์ 54:6-10

เพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกเจ้า เหมือนกับเรียกภรรยาที่ถูกทอดทิ้งที่มีความทุกข์โศกเป็นอย่างยิ่ง
เหมือนกับเรียกภรรยาที่ถูกทิ้งตั้งแต่ยังสาว”   พระเจ้าตรัสดังนี้
“เพราะว่า เราได้ทิ้งเจ้าเพียงชั่วเดี๋ยวเดียว  แต่เราจะรวบรวมเจ้ากลับมาด้วยความสงสารเป็นอย่างยิ่ง
ชั่วครู่หนึ่งที่เราเมินหน้าของเราไปจากเจ้าเพราะเราโกรธมาก
แต่เรายังสงสารเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ของเรา “
พระเจ้าผู้ไถ่ของเจ้าตรัสด้งนี้

การที่อิสราเอลตกเป็นของบาบิโลน  ก็เหมือนภรรยาที่ถูกสามีปฏิเสธ  แต่มันก็จะเป็นเพียงระยะสั้น ๆ  เพราะว่า พระเจ้าจะทรงหันกลับมาช่วยพวกเขา 

เรื่องนี้ ก็เหมือนสมัยของโนอาห์
เราได้ปฏิญาณไว้ว่าน้ำที่ท่วมโลกสมัยของเขา จะไม่ท่วมโลกอีกเลยอย่างไร
เราก็ปฏิญาณว่า เราจะไม่โกรธเจ้าและทำโทษเจ้าอีกต่อไปเช่นนั้น

พระเจ้าทรงสัญญากับอิสราเอลอีก ….

Photo used under Creative Commons from tarotastic
Photo used under Creative Commons from tarotastic

เพราะถึงแม้ว่าภูเขาจะเขยื้อนจากไป
และเนินเขาก็เคลื่อนออกจากกัน แต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่พรากไปจากเจ้า
และพันธสัญญาแห่งสันตินั้นก็จะไม่ถูกย้ายออกไป”
พระเจ้าผู้ทรงสงสารเจ้าตรัสดังนี้