อิสยาห์ 54-3 เมืองแสนสวย

อิสยาห์ 54:11-17

ก่อนหน้านี้ท่านอิสยาห์ กล่าวเปรียบอิสราเอลเหมือนกับภรรยาที่ถูกทิ้ง
แต่มาคราวนี้ ท่านกล่าวถึงเมืองที่ต้องถูกสร้างใหม่  และเป็นเมืองที่สวยงามยิ่งหนัก แม้เคยถูกทิ้งร้างเปล่ามาก่อน 

โอเจ้าคนที่ถูกข่มเหงใจ คนที่ถูกพายุพัดไปมา และไม่ได้รับคำปลอบใจ
ดูเถิด เราจะสร้างเจ้าขึ้นใหม่ด้วยแร่พลวง และจะวางรากฐานด้วยพลอยไพลิน
เราจะทำหอเมืองของเจ้าด้วยหินโมรา
เราจะสร้างประตูเมืองด้วยพลอยแดง
และกำแพงเมืองของเจ้าจะเต็มด้วยอัญมณีอันมีค่า

 

สวรรค์สวย .... กาแล็กซี แอนโดรมีเดีย ก็สวย.... ภาพจากนาซา
สวรรค์สวย …. กาแล็กซี แอนโดรมีดา ก็สวย….มาก…
ภาพจากนาซาา

พระเจ้าทรงสัญญาเมืองใหม่ที่งดงามยิ่งนัก  เรื่องนี้มีปรากฏในพระธรรมวิวรณ์ 21:18-21 ด้วย  แต่… ที่เลิศไปกว่านั้นก็
คำสอนจากพระเจ้าโดยตรง  สันติสุข ความชอบธรรม

ลูกหลานของเจ้าจะได้รับคำสอนจากพระเจ้า พวกเขาจะมีสันติสุขยิ่งใหญ่นัก
เจ้าจะได้รับการแต่งตั้งไว้ในความชอบธรรม และจะไม่ต้องพบกับการกดขี่
เจ้าจะไม่ต้องกลัว  เจ้าจะอยู่ห่างความรุนแรง  มันจะไม่มาใกล้เจ้า

หากใครสักคนก่อกวนให้เกิดการต่อสู้แย่งชิง มันไม่ได้มาจากเรา
คนที่ก่อกวนให้เกิดความรุนแรงจะล้มลงเพราะเจ้า

ที่พระเจ้าตรัสผ่านอิสยาห์ดังนี้ พระองค์ทรงหมายถึงในเวลาที่พระองค์จะทรงครอบครอง 1000 ปี ซึ่งปรากฏรายละเอียดในวิวรณ์เช่นกัน  พระธรรมวิวรณ์ 20:7-9

ดูเถิด เราได้สร้างช่างที่เป่าไฟถ่านหิน และผลิตอาวุธตามที่ประสงค์
เรายังได้สร้างคนที่ทำลายเพื่อทำลายล้าง

ไม่มีอาวุธใดที่สร้างขึ้นมาต่อต้านเจ้าจะสำเร็จได้
และเจ้าจะปิดปากทุกเสียงที่เป็นพยานต่อต้านเจ้า
นี่เป็นมรดกของเหล่าคนที่รับใช้ของพระเจ้า
และการแก้ต่างของเขามาจากเรา พระเจ้าทรงประกาศ