อิสยาห์ 56-1 อนุสรณ์ภายในกำแพง

อิสยาห์ 56:1-5

ดังนั้นพระเจ้าตรัสว่า “จงรักษาความยุติธรรม ทำสิ่งที่ถูกต้อง เพราะความรอดของเราใกล้จะมาแล้ว
และเราจะเปิดเผยให้เห็นความชอบธรรมของเรา…
ความสุขเป็นของคนที่ทำเช่นนี้  และเป็นของลูกหลานมนุษย์ที่ยึดมันไว้อย่างมั่นคง
คนที่รักษาวันสะบาโต ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามวันนั้น และไม่ยอมลงมือทำสิ่งที่ชั่วร้าย”

แม้พระเจ้าทรงเป็นผู้ยื่นความรอดให้คนของพระองค์   แต่พวกเขาก็มีความรับผิดชอบ
ที่จะทำตัวอย่างถูกต้องให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า 

และพระองค์ก็ทรงบอกอย่างชัดเจนว่า เขาต้องทำอะไร

อย่าให้คนต่างชาติที่เข้ามาหาพระเจ้ากล่าวว่า “พระเจ้าคงแยกฉันออกจากคนของพระองค์”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ภาพจากcommons.wikimedia.org

อย่าให้ขันทีกล่าวว่า “ดูซิ ฉันเป็นเหมือนต้นไม้แห้ง”

เพราะพระเจ้าตรัสว่า “สำหรับขันทีที่รักษาวันสะบาโตของเรา และทำสิ่งที่พอใจเรา
และยึดมั่นรักษาพันธสัญญาของเรา  เราจะให้เขามีอนุสรณ์ มีชื่ออยู่ในบ้าน ภายในกำแพงของเรา
ดีกว่าของลูกชายและลูกสาว เราจะให้เขามีชื่ออันเป็นนิรันดร์ที่จะไม่มีใครตัดออกไปได้

ขันทีคือ ผู้ชายที่ถูกตัดอวัยวะเพศของเขาออกไปเพื่อทำงานให้พระราชา และคนเหล่านี้ไม่สามารถมีลูกได้
แต่พระเจ้าจะทรงรับเขาและให้พรแก่เขาเหมือนคนอื่น ๆ  เงื่อนไขบอกไว้อย่างชัดเจน
ขันทีชาวเอธิโอเปียในหนังสือกิจการ มาพบพระเจ้าได้เพราะความเชื่อ
รูธ หญิงสาวชาวโมอับ ก็มาพบพระองค์ได้ด้วยความเชื่อ ยอมต่อพระองค์เช่นกัน