อิสยาห์ 57-1 สังเวยลูก!…

อิสยาห์ 57:1-6

อิสราเอลไม่เหนื่อยกับการหาพระใหม่ ๆ

พอคนชอบธรรมสิ้นชีวิตไป  ก็ไม่มีใครสนใจ
เวลาคนที่เกรงกลัวพระเจ้าถูกคร่าออกไป ก็ไม่มีใครเข้าใจว่า คนชอบธรรมถูกพาไปเพื่อให้พ้นจากความเลวร้าย

เขาได้เข้าไปสู่สันติสุข  คนที่เดินในทางชอบธรรมนั้น ในที่สุดก็ได้พักผ่อน สุขสงบ
ส่วนเจ้า  มาใกล้ ๆ นี่   เหล่าลูกหลานของคนล่วงประเวณี และโสเภณี!
เจ้ากำลังเยาะเย้ยใครหรือ?  เจ้าเปิดปากกว้าง แลบลิ้นปลิ้นตาต่อต้านใคร?
เจ้าไม่ใช่ลูกหลานของคนทรยศ  เป็นวงศ์วานของคนหลอกหลวงไม่ใช่หรือ?
เจ้ามีใจเร่าร้อนในราคะตัณหาใต้ต้นโอ๊ก  ใต้ต้นไม้ใบเขียวทุกต้น
เจ้าสังหารลูกของเจ้าเพื่อสังเวยในหุบเขา ใต้ชะง่อนผา

Is57child_sacrifice

ท่ามกลางหินที่เรียบลื่นในหุบเขา คือเหล่ารูปเคารพราคะของเจ้า เจ้าได้ถวายเครื่องดื่มบูชา และธัญบูชาให้กับพวกมัน

แล้วจะให้เรายกโทษเจ้าอย่างนั้นรึ?