อิสยาห์ 57-3 ความโกรธของพระเจ้า

อิสยาห์ 57:14-21

และจะมีการพูดกันว่า “สร้างขึ้น สร้างขึ้นซิ สร้างถนน เคลื่อนย้ายบรรดาหินทั้งหลายออกจากทางของประชาชนของเรา”
เป็นข่าวสารจากพระองค์ผู้สถิตในที่สูง  พระองค์ผู้สูงเด่น ผู้ทรงดำรงนิรันดร์ พระนามของพระองค์คือ วิสุทธิ์
“เราดำรงในที่สูงและบริสุทธิ์  และดำรงอยู่กับคนที่ใจฟกช้ำและวิญญาณจิตที่ถ่อมลง เพื่อจะรื้อฟื้นจิตใจของผู้ถ่อมและรื้อฟื้นหัวใจของคนที่ฟกช้ำ
เพราะเราจะไม่ต่อสู้กับพวกเขาตลอดไป  เราจะไม่โกรธเสมอไป 
เพราะพวกเขาจะใจเสียไปต่อหน้าเรา และวิญญาณที่เราสร้างขึ้นมาจะเหน็ดเหนื่อยและล้มเลิกความตั้งใจ 
เราโกรธก็เพราะพวกเขาคดโกงมา  เราตีสอนเขาและซ่อนหน้าของเรา 

เราโกรธ  แต่พวกเขาก็ยังคงทรยศ ทำตามใจตัวเอง
เราเห็นทางของเขา และเราจะรักษาเขา
เราจะนำเขา และและคืนคำปลอบใจให้เขาและผู้ที่ไว้ทุกข์เพื่อเขา 
สร้างคำใหม่ออกจากปากของเขา คือสันติสุข  สันติสุขสำหรับคนที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้   และเราจะรักษาเขา “

Stormy sea at night, by Ivan Aivazovsky 1849ภาพจาก http://commons.wikimedia.org/
Stormy sea at night, by Ivan Aivazovsky 1849
ภาพจาก http://commons.wikimedia.org/

“แต่คนที่ชั่วร้ายเป็นเหมือนทะเลที่เจอกับพายุ
มันไม่อาจสงบลงได้  และน้ำก็พัดพาทั้งขยะและโคลนขึ้นมา  ไม่มีสันติสุข สำหรับคนชั่วร้าย”  พระเจ้าตรัส

เพื่อน ๆ ครับ … พระเจ้าไม่ทรงโกรธเสมอไป สำหรับคนที่ถ่อมตน และวางใจในผู้รับใช้ของพระองค์ ที่ทรงใช้มานั่นคือองค์พระเยซูคริสต์
แต่ความโกรธของพระองค์ ยังคงอยู่สำหรับคนที่ไม่แคร์ …. และมันน่ากลัวจริง