อิสยาห์ 58-1 การอดอาหารที่ไร้ค่า

อิสยาห์ 58:1-4

“จงร้องตะโกนเสียงดัง อย่าดึงเสียงเอาไว้ ส่งเสียงให้เหมือนเสียงแตร…
ประกาศให้คนของเรารู้ว่า เขาล่วงละเมิดเราอย่างไร บอกให้วงศ์วานยาโคบรู้ว่า ตัวเองทำผิดอะไร
ถึงกระนั้น พวกเขาก็ยังแสวงหาเราทุกวัน
ยินดีที่จะรู้จักทางของเรา
ราวกับว่า เป็นประชาชาติที่รักการชอบธรรม และไม่ได้ละทิ้งการพิพากษาของพระเจ้า
พวกเขาขอการตัดสินที่เที่ยงธรรมจากเรา พวกเขาดีใจที่ได้เข้ามาใกล้พระเจ้า

…เหตุใดเราอดอาหาร และพระองค์ไม่ทรงเห็น?
เหตุใดเราถ่อมใจและพระองค์ไม่ทรงรู้เลย?
AFRIQUE NOIRE - CONVOI D'ESCLAVES NOIRS

ดูเถอะ ก็วันที่เจ้าอดอาหาร เจ้ายังหาความสุขใส่ตัว ยังคงบีบคั้นคนงานของเจ้า
ดูเถอะ เจ้าอดอาหารไปก็เพื่อจะทะเลาะวิวาท เพื่อต่อสู้เพื่อต่อยด้วยหมัดแห่งความชั่วร้าย
สวรรค์เบื้องบนไม่ได้ยินคำอธิษฐานของเจ้า หากเจ้าอดอาหารเยี่ยงนี้