อิสยาห์ 58-2 อดอาหารอย่างนี้สิ

อิสยาห์ 59:5-9ก

 

นี่เป็นการอดอาหารที่เราต้องการหรือ? แค่คนนั้นได้ถ่อมตน และก้มหัวลงเหมือนต้นอ้อ

ปูผ้ากระสอบและโรยขี้เถ้าลงไป  นี่ใช่ไหมที่เจ้าเรียกว่าการอดอาหาร เป็นวันที่พระเจ้าพอพระทัย ?

ไม่ใช่อย่างนี้หรือที่เป็นการอดอาหารซึ่งเราเลือก
คือการปลดตรวนแห่งความชั่วร้าย
เป็นการแก้สายรัดแอก  ปล่อยให้คนที่ถูกบีบคั้นเป็นอิสระ และทำลายแอกทุกอันเสีย?
ไม่ใช่เป็นการแบ่งปันอาหารให้กับคนที่หิว

ahan
และนำคนยากจนไร้ที่อยู่เข้ามาในบ้านของเจ้า  เมื่อเจ้าเห็นเขาเปลือย
เจ้าก็ให้เสื้อผ้าแก่เขา และไม่หนีหน้าไปจากเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าเอง

แล้วแสงสว่างของเจ้าจะเปล่งประกายดั่งอรุณรุ่ง และเจ้าจะได้การบำบัดรักษาหายเร็ว  ความชอบธรรมของเจ้าจะเดินหน้าเจ้า    และพระสิริของพระเจ้าจะระวังหลังเจ้า

เจ้าจะร้องทูล และพระเจ้าจะทรงตอบ  เจ้าจะร้อง พระองค์จะตรัสว่า “เราอยู่ที่นี่”

……………

การอดอาหารแท้จริง คือการที่มนุษย์เราจะใช้เวลากับพระเจ้า  และทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ 

ไม่ใช่ทำอะไรตามพิธีกรรมสักหน่อย