อิสยาห์ 58-3 เคล็ดลับพระพร

อิสยาห์ 58: 9ข-14

หากเจ้าได้เอาแอกออกจากท่ามกลางพวกเจ้า ไม่ว่าจะเป็นการชี้นิ้ว การพูดมุ่งร้าย
หากเจ้าได้ทุ่มเทชีวิตให้กับคนที่หิว และช่วยทำให้คนที่ถูกข่มเหงสมปรารถนา
แล้วความสว่างของเจ้าจะฉายแสงออกมาในความมืด และความมืดคลุ้มของเจ้าจะกลายเป็นเหมือนเที่ยงวัน
และพระเจ้าจะทรงนำเจ้าอย่างต่อเนื่อง และทรงให้เจ้าอิ่มในที่ ๆ ถูกแผดเผา
และทำให้กระดูกของเจ้าแข็งแรง  เจ้าจะเป็นเหมือนสวนที่ได้รับการรดน้ำ
เป็นเหมือนน้ำพุที่มีน้ำพลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา
และบรรดาซากปรักหักพังจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่  เจ้าจะฟื้นฟูรากฐานของชนหลายรุ่น
เจ้าจะถูกเรียกขานว่า เป็นผู้ซ่อมรอยแตก และเป็นผู้รื้อฟื้นถนนหนทางขึ้นมาเพื่อให้มีบ้านเรือนได้ตั้งอยู่

lumm5

หากเจ้าได้หันเท้าของเจ้าไป ไม่เหยียบย่ำวันสะบาโต  ไม่ทำสิ่งที่พอใจของตัวเอง
และเรียกวันสะบาโตว่าเป็นวันที่น่าชื่นชม  เป็นวันที่มีเกียรติของพระเจ้า
หากเจ้าให้เกียรติแก่วันสะบาโต ไม่หันไปทำอะไรตามใจเจ้าเอง
ไม่เอาแต่หาความสุขส่วนตัว หรือพูดสิ่งที่ไร้สาระ

เมื่อนั้นแหละ เจ้าจะพบความยินดีในพระเจ้า และเราจะให้เจ้าบินขึ้นไปบนที่สูงของแผ่นดิน

เราจะเลี้ยงเจ้าด้วยมรดกของยาโคบบิดาของเจ้า  เพราะพระเจ้าได้ตรัสด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์