อิสยาห์ 59-4 การแก้คืนของพระเจ้า

อิสยาห์ 59:14-21

การถูกพิพากษา และการไถ่ของพระเจ้า
ความยุติธรรมถูกเอาหันกลับไป และความชอบธรรมยืนอยู่ห่างไกล
เพราะความจริงสะดุดอยู่ที่สี่แยกสาธารณะ และความซื่อตรงไม่สามารถเข้าไปได้
ความจริงขาดไป และคนที่ออกจากความชั่ว ทำให้ตัวเขาเองกลายเป็นเหยื่อ

พระเจ้าทรงเห็น และพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยที่ไม่มีความยุติธรรม
พระองค์ทรงเห็นว่า ไม่มีใคร และไม่มีใครอ้อนวอนเผื่อ

ดังนั้น พระองค์จึงให้พระกรของพระองค์นำความรอดมาให้ และความชอบธรรมของพระองค์เชิดชูพระองค์ไว้

พระองค์ทรงสวมความชอบธรรมเป็นเครื่องป้องกันอก และทรงสวมหมวกแห่งความรอดไว้ที่ศีรษะ
และพระองค์ทรงสวมเสื้อแห่งการแก้แค้น และคลุมพระองค์ด้วยความกระตือรือร้นเป็นเสื้อคลุม

พระองค์จะทรงตอบแทนเขาตามการกระทำของเขา
พระพิโรธให้แก่ศัตรูของพระองค์  ตอบสนองศัตรูของพระองค์
พระองค์จะทรงตอบแทนบรรดาประชาชาติตามชายทะเล
ดังนั้น เขาจะกลัวพระนามของพระองค์ จากทางตะวันตก
และพระสิริของพระองค์มาจากทิศที่ตะวันขึ้น

เพราะว่าเมื่อศัตรูมาเหมือนอย่างน้ำเชี่ยวกราก พระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงยกธงขึ้นต่อต้านพวกเขา

namlhak
“และพระผู้ไถ่จะมายังศิโยน มายังบรรดาผู้ที่อยู่ในยาโคบซึ่งหันจากความชั่วร้าย “ พระเจ้าตรัสดังนั้น
“และสำหรับเราเอง นี่เป็นพันธสัญญาของเรากับพวกเขา”พระเจ้าตรัส
“พระวิญญาณของเราที่อยู่เหนือเจ้า
และคำของเราที่เราได้ใส่ไว้ในปากของเจ้า
จะไม่พรากจากปากของเจ้า หรือจากปากของลูกเจ้า หรือจากปากของหลานเจ้า “
พระเจ้าตรัส “ตั้งแต่วันนี้ไปถึงนิรันดร์กาล”