อิสยาห์ 6 ถูกเรียก…

อิสยาห์ 6:8-13

และข้าก็ได้ยินเสียงของพระเจ้าตรัสว่า “เราจะส่งใครไป  และใครจะไปแทนเรา?”  พระเจ้าทรงเป็นผู้ส่งไป และคนของพระองค์เป็นผู้เดินทางออกไปทำสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ 

แล้วข้าตอบว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพระองค์ไปเถิด พระเจ้าข้า”  อิสยาห์พร้อมที่จะไปตามคำสั่งของพระเจ้า  เขาพร้อมที่จะเป็นคำตอบซึ่งพระเจ้าทรงใช้ได้ 
และพระองค์ตรัสว่า “จงไป บอกคนเหล่านี้ว่า … พวกเจ้าฟังเอา ฟังเอา แต่กลับไม่เข้าใจ

พวกเจ้าเห็นแล้วเห็นอีก แต่กลับไม่ดู   ทำใจของคนเหล่านี้ให้มึนงงไป  ทำให้หูตึง  ทำให้ตาบอด   มิฉะนั้น พวกเขาจะเห็นได้ด้วยตา  ยินด้วยหู และซาบซึ้งจนเข้าใจ  ในที่สุดกลับมาและรับการรักษาให้หาย”  ตา  หู และใจ  สามสิ่งนี้สำคัญมาก  หากทั้งตา หู และใจได้ซาบซึ้ง ได้รับคำของพระเจ้า… พวกเขาจะได้รับสิ่งดี ๆ แน่นอน นี่เป็นคำมหัศจรรย์จริง  ผู้ที่ถูกพระเจ้าส่งไป แม้จะต้องกล่าวคำกับคนที่มองไม่เห็น หูไม่ได้ยิน ไม่เข้าใจ  …วันหนึ่งเมื่อพระเจ้าทรงโปรดเขา  แน่นอนพวกเขาจะเห็น ได้ยิน ได้เข้าใจ จะได้รับการรักษาจากพระเจ้า  …

เป็นภาพงดงามไม่แพ้ภาพเมื่อวาน ไม่ทราบนามผู้วาด
เป็นภาพงดงามไม่แพ้ภาพเมื่อวาน ไม่ทราบนามผู้วาด  

 

แล้วข้าจึงกราบทูลว่า  “นานเท่าไรพระเจ้าข้า?”   นานเท่าไรที่จะต้องกล่าวคำของพระเจ้าทั้ง ๆ ที่คนไม่เข้าใจ….

พระองค์ตรัสว่า “จนกว่าเมืองจะร้างเปล่า ไม่มีคนอาศัย และบ้านไม่มีคนอยู่ แผ่นดินกลายเป็นที่รกร้าง
และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงส่งทุกคนไปยังแดนไกล แผ่นดินถูกทิ้งร้างจนหมดสิ้น  โอ้โห  … พระเจ้าทรงบอกอิสยาห์ว่า ยากที่จะมีคนเห็น ได้ยิน และเข้าใจ…. จนกระทั่งพวกเขาต้องรับผลแห่งการกระทำของตนเอง 

และแม้ว่ายังเหลือคนหนึ่งในสิบ   มันจะถูกเผาเหมือนกับต้นเทเรบินธ์และต้นโอ๊คที่ตอของมันยังเหลือเมื่อต้นล้มไป   ตอที่เหลือนั้นคือเมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์ 

แม้คนที่ยังเหลือในแผ่นดิน ไม่ถูกจับไปเป็นเชลย ก็ยังจะถูกการพิพากษาของพระเจ้าด้วย   กว่าพวกเขาจะได้กลับมาเป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าอีกครั้ง….