อิสยาห์ 60-1

อิสยาห์ 60:1-7

ประชาชนกลับมารวมตัวกัน อนาคตอันสุกใสของอิสราเอล

ลุกขึ้นเถอะ จงส่องแสง เพราะแสงสว่างของเจ้ามาแล้ว
และพระสิริของพระเจ้าได้ขึ้นมาเหนือเจ้า
เพราะดูเถอะ.. ความมืดจะปกคลุมโลก และความมืดหนาทึบจะคลุมชนชาติทั้งหลาย
แต่พระเจ้าจะทรงลุกขึ้นมาเหนือเจ้า
และพระสิริของพระองค์จะเป็นที่ประจักษ์เหนือเจ้า
บรรดาประชาชาติทั้งหลายจะเข้ามาหาความสว่างของเจ้า และราชาทั้งหลายจะเข้ามายังความสุกใสที่เจ้าได้ขึ้นมาให้เห็น

จงมองออกไปรอบ ๆ และดู  ดูซิ พวกเขารวบรวมเข้ามาด้วยกัน และมาหาเจ้า  ลูกชายของเจ้าจากที่ไกล และลูกสาวของเจ้านั้นจะมีคนอุ้มใส่เอวมา
และเจ้าจะได้เห็น และรู้สึกชื่นชมยินดียิ่ง ใจของเจ้าจะตื่นเต้นและเปรมปรีดิ์ยิ่งนัก เพราะว่า ความมั่งคั่งแห่งทะเลก็จะมาหาเจ้า  ความมั่งคั่งของประชาชาติทั้งหลายจะมาหาเจ้าเช่นกัน

uut

กองคาราวานอูฐจะปกคลุมเจ้า และอูฐหนุ่มแห่งมีเดียนและเอฟาห์ รวมทั้งอูฐจากเชบาจะเข้ามา
เขาจะนำเอาทองคำและกำยาน และจะนำข่าวดีมาด้วย เป็นการสรรเสริญพระเจ้า

ฝูงสัตว์แห่งเคดาร์จะรวบรวมเข้ามาหาเจ้า และเหล่าแกะผู้แห่งเนบาโยทก็จะปรนนิบัติเจ้า พวกเขาจะถูกรับเข้ามายังแท่นบูชาของเรา  และเราจะตกแต่งบ้านอันงดงามของเรา