อิสยาห์ 60-2

อิสยาห์ 60:8-12

ใครนะที่บินราวกับเมฆ  และเป็นเหมือนนกพิราบที่ทำให้ฟ้ามืดมัว?

เพราะเหล่าประเทศตามชายฝั่งทะเลจะหวังใจในเรา
นั่นคือ เรือแห่งทารซิส เพื่อที่จะนำลูกหลานของเจ้ามาจากที่ไกล
พร้อมกับเงินและทอง เพื่อพระนามของพระเจ้าของเจ้า และเพื่อองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล
เพราะพระองค์ทรงทำให้เจ้างดงาม

คนต่างชาติจะสร้างกำแพงให้เจ้า และเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายจะปรนนิบัติเจ้า

เพราะเราได้เฆี่ยนตีเจ้าด้วยความพิโรธ แต่เราก็เมตตาเจ้าด้วยความรักที่มีต่อเจ้า

 แทนที่จะต่อสู้กับอิสราเอล พวกเขากลับจะทำให้อิสราเอลสูงขึ้น

พระเจ้าทรงใช้อัสซีเรียมาทำให้คนของพระองค์ได้ตระหนักว่า พวกเขาทำผิดกับพระองค์อย่างไร

แต่การเฆี่ยนตีของพระเจ้าไม่ได้มีอยู่ตลอดไป   พระองค์ทรงมีเวลาที่บรรเทารักษาด้วย

PratuZion

ประตูเมืองของเจ้าจะเปิดอยู่เสมอ ทั้งวันและคืนไม่มีปิด

เพื่อว่า คนทั้งหลายจะได้นำทรัพย์สมบัติแห่งชาติของตนมาให้เจ้า มีกษัตริย์นำคนเหล่านั้นมาเป็นสาย

เพราะประเทศและอาณาจักรที่ไม่รับใช้เจ้า ก็จะพินาศไป และพวกเขาจะถูกทำลายไม่เหลือ