อิสยาห์ 60-3 อนาคตศิโยน

อิสยาห์ 60:13-17

ศักดิ์ศรีของเลบานอนจะมายังเจ้า ทั้งต้นไซเปรส ต้นโอ๊กและต้นสน  เพื่อที่จะประดับสถานที่บริสุทธิ์ของเราให้งดงาม
และเราจะทำให้สถานที่วางเท้าของเรารุ่งโรจน์
ลูกหลานของคนที่ข่มเหงเจ้าจะเข้ามาก้มลง และทุกคนที่ดูหมิ่นเจ้าจะทรุดลงที่เท้าของเจ้า

TONcypress

พวกเขาจะเรียกเจ้าว่า เมืองของพระเจ้า  ศิโยนขององค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

นอกจากที่จะช่วยสร้างเมืองใหม่แล้ว   คนต่างชาติจะเอาของดีมาให้   คนของพระเจ้าที่เคยถูกข่มเหงก็จะเจอประสบการณ์ที่แปลกออกไป  อย่างไม่น่าเชื่อ 

ในเมื่อเจ้าถูกทิ้งและถูกเกลียดชัง ไม่มีใครเดินผ่าน เราจะทำให้เจ้ายิ่งใหญ่ตระการตลอดไป  เป็นความชื่นบานสำหรับคนรุ่นแล้วรุ่นเล่า
เจ้าจะดื่มนมของประชาชาติทั้งหลาย  และเจ้าจะได้ดื่มนมจากอกของราชาทั้งหลาย

จะมีหลายชาติที่ช่วยสนับสนุนอิสราเอล  ตั้งแต่เริ่มต้นประเทศอิสราเอลใหม่จากปี 1948  แม้จะมีศัตรูมาก แต่ก็ไม่น้อยที่สนับสนุนพวกเขา
และเจ้าจะรู้ว่า เรา .. องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระผู้ช่วยให้รอดของเจ้า
และเป็นผู้ไถ่เจ้า เราคือองค์ผู้ทรงฤทธิ์แห่งยาโคบ

เราจะนำทองคำแทนที่ทองเหลือง   นำทองเหลืองมาแทนไม้ และนำเหล็กมาแทนหิน

เราจะให้สันติภาพเป็นผู้ดูแลเจ้า และความชอบธรรมเป็นนายของเจ้า…