อิสยาห์ 60-4 จะถึงวันเร่งเวลา

อิสยาห์ 60:18-22

จะไม่ได้ยินถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในแผ่นดินของเจ้าอีกต่อไป ไม่ได้ยินเรื่องความเสียหาย  ภัยพิบัติต่างๆ ตามชายแดนอีก เจ้าจะเรียกกำแพงของเจ้าว่า ความรอดพ้น และประตูเมืองของเจ้าเรียกว่า สรรเสริญ

จริง ๆ เรากำลังอยู่ในโลกของความรุนแรง  แม้บางที่่จะมีความสงบ  แต่ความรุนแรงก็ระบาดทั่วไป  คำของพระเจ้าตอนนี้ทำให้เรามีความหวังว่า เราจะได้อยู่ในสภาพที่หมดจากความรุนแรง….  ภาวะเช่นนี้ คือภาพของหนึ่งพันปีที่พระเจ้าจะทรงครอบครอง  

ผู้ปกครองไม่ได้ปกครองด้วยดาบ คอรัปชั่น  แต่เขาจะครอบครองด้วยความชอบธรรมและสันติสุข

ดวงอาทิตย์จะไม่เป็นแสงสำหรับเจ้าตอนกลางวัน หรือกลางคืนก็จะไม่มีแสงของดวงจันทร์อีกต่อไป  แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างนิรันดร์ของเจ้า  และพระเจ้าของเจ้าจะทรงเป็นศักดิ์ศรีของเจ้า

ในวันนั้นของพระเจ้า เราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ที่เคยชินอย่างนี้อีก แต่พระองค์คือแสงสว่างของเรา
ในวันนั้นของพระเจ้า เราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ที่เคยชินอย่างนี้อีก แต่พระองค์คือแสงสว่างของเรา

ดวงอาทิตย์ของเจ้าไม่มีวันตก ดวงจันทร์ไม่ซ่อนตัว เพราะว่า พระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างนิรันดร์ของเจ้า
และวันแห่งความทุกข์โศกของเจ้าจะสิ้นสุดลง

หากเราคิดถึงเพื่อนคริสเตียนที่ถูกข่มเหงตามประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลกทุกวันนี้ … เราจะเข้าใจว่า ความทุกข์โศกนั้นมันสาหัสมากเพียงใด 

คนของเจ้าจะเป็นผู้ชอบธรรมทั้งหมด และพวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินเป็นนิตย์
เป็นพืชพันธุ์เขียวขจีที่เราปลูก  เป็นผลงานของมือของเราเอง เพื่อว่าเราจะได้รับการยกย่อง
คนเล็กน้อยสุดจะกลายเป็นเผ่าใหญ่  คนที่เล็กที่สุดจะกลายเป็นประชาชาติที่เข้มแข็ง
เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
และเมื่อถึงเวลาอันเหมาะ เราจะเร่งให้มันเร็วขึ้น