อิสยาห์ 61-1 ปีแห่งความโปรดปราน!

อิสยาห์ 61:1-3

ปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า

พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่เหนือข้าฯ
เพราะว่า พระองค์ทรงเจิมข้าฯ ไว้
เพื่อให้นำข่าวดีไปยังคนยากจน
และพระองค์ทรงส่งข้าฯ ไป
เพื่อที่จะพันบาดแผลของคนที่ใจชอกช้ำแตกสลาย
เพื่อประกาศอิสรภาพให้แก่บรรดาเชลย
และเปิดประตูคุกให้กับคนที่ถูกล่ามไว้
เพื่อที่จะประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า
และวันแห่งการแก้แค้นของพระองค์

เพื่อที่จะปลอบโยนคนที่เศร้าโศก

เพื่อที่จะเอาใจใส่คนที่คร่ำครวญในศิโยน

เพื่อที่จะให้มาลัยสวมหัวที่งดงามแทนขี้เถ้าโปรย

น้ำมันแห่งความยินดี แทนการคร่ำครวญโศกสลด

เพื่อที่จะให้เสื้อผ้าแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่อ่อนแรง

ว้าว....
ว้าว….

เพื่อว่าเขาจะได้รับการเรียกว่า ต้นโอ๊คแห่งความชอบธรรม ที่พระเจ้าทรงปลูกไว้

เพื่อว่า พระองค์จะทรงรับพระเกียรติตระการ!

ผู้ที่กล่าวคำข้างบนนี้คือ ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ได้ลงมาจากเบื้องบน  ลงมาเป็นผู้รับใช้บนแผ่นดินโลก   ผู้รับใช้ท่านนี้ ได้รับพระวิญญาณของพระเจ้า และนำคำแห่งการรักษา  อิสรภาพให้กับบรรดาคนที่ทุกข์ยาก และถูกจำขัง    การได้รับเจิมนั้นสำคัญยิ่ง  เพราะทำให้เรารู้ว่า เขามิได้เป็นแค่ผู้รับใช้ที่ทำสิ่งต่าง ๆ อย่างที่เขาอธิบายมา  แต่เขาเป็นกษัตริย์ด้วย  …..  ผู้ที่ได้รับการเจิม คือผู้ที่จะกลายมาเป็นกษัตริย์