อิสยาห์ 61-2 พระพรสองเท่า

อิสยาห์ 61:4-7

เขาจะสร้างสิ่งปรักหักพังโบราณขึ้นมาใหม่
จะยกความเสียหายก่อนเก่านั้นขึ้นมา และจะซ่อมแซมเมืองที่ถูกทำลาย
อันเป็นความหายนะที่เกิดมาหลายชั่วอายุคน
คนแปลกหน้าจะยืนอยู่ และเฝ้าฝูงแกะของเจ้า

kon
คนต่างชาติจะเข้ามาไถนา และปลูกสวนองุ่น
แต่เจ้าจะถูกเรียกว่า เป็นปุโรหิตของพระเจ้า
พวกเขาจะพูดถึงเจ้าว่า เป็นผู้ปรนนิบัติพระเจ้า
เจ้าจะกินความมั่งคั่งของประชาชาติทั้งหลาย และเจ้าจะอวดศักดิ์ศรี ความมั่งคั่งของพวกเขา

เจ้าจะได้รับพระพรสองเท่าแทนความอับอาย
เจ้าจะยินดีในส่วนของเขา แทนความอดสู
ดังนั้นพวกเขาจะได้กรรมสิทธิ์เป็นสองส่วน
และเขาจะมีความยินดีนิรันดร์