อิสยาห์ 62-2 เมืองที่ไม่ถูกทิ้ง

อิสยาห์ 62:6-12

โอเยรูซาเล็ม  เราได้จัดเหล่าคนเฝ้ายามไว้บนกำแพงของเจ้า
ทั้งวันและทั้งคืน พวกเขาจะไม่นิ่งอยู่
เจ้าผู้ทำให้พระเจ้าระลึกถึงไม่หยุด จะไม่ยอมหยุดพัก
และไม่ยอมให้พระเจ้าทรงพักจนกว่าพระองค์จะทรงสถาปนาเยรูซาเล็ม
และทำให้นครนี้เป็นที่สรรเสริญในแผ่นดินโลก

หน้าที่ในการอธิษฐานนั้นเป็นของพวกเรา   พระเจ้าทรงจัดเราไว้เป็นคนยาม  คนยามต้องรู้ว่า เขาจะเฝ้าระวังอะไร และจากนั้นเขาต้องทำอะไร    พวกเรารู้แล้วยังว่า … ในฐานะเป็นคนยาม ต้องทำอะไรบ้าง 

YamWall
พระเจ้าทรงปฏิญาณด้วยพระหัตถ์ขวา ด้วยพระกรที่เข้มแข็ง
“เราจะไม่ให้ธัญพืชเป็นอาหารแก่ศัตรูของเจ้าอีกต่อไป
และคนต่างชาติจะไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นที่เป็นหยาดเหงื่อของเจ้าอีกต่อไป
คนที่ทำงานจะได้กิน และสรรเสริญพระเจ้า
คนที่รวมรวมจะได้ดื่มในสถานที่บริสุทธิ์ของเรา”

จงเดินออกมาจากประตู  ออกมาจากประตูและเตรียมทางให้กับประชาชน
สร้างซิ สร้างหนทางและเก็บก้อนหินออกไป
ตั้งเสาสัญญาณให้คนได้เห็น
ดูเถิด   พระเจ้าได้ประกาศไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก
กล่าวกับลูกสาวแห่งศิโยนว่า
ดูเถิด ความรอดของเจ้ามาแล้ว
ดูซิ รางวัลก็อยู่กับพระองค์  การตอบแทนนั้นอยู่หน้าพระพักตร์ของพระองค์
พวกเขาจะถูกเรียกว่า คนบริสุทธิ์ ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่
และเจ้าจะถูกเรียกว่า หามาได้  เมืองที่ไม่ถูกทอดทิ้ง