อิสยาห์ 63-1

ถอดความจากอิสยาห์ 63:1-6

“ใครนะที่มาจากเอโดม สวมเสื้อสีแดงเข้มจากโบสราห์ พระองค์นั้นช่างงามสง่าในเครื่องแต่งองค์  ดำเนินมาด้วยความยิ่งใหญ่แห่งพระกำลัง ?   “คือเราเอง เราคือผู้ที่สามารถช่วยให้รอดพ้นได้  เรากล่าวด้วยความชอบธรรม”

เหตุใดเครื่องทรงของพระองค์จึงเป็นสีแดง และฉลองพระองค์เป็นเหมือนคนที่ไปย่ำบ่อองุ่นมา?

isa_63_3

 

 

“ใช่.. เราไปย่ำบ่อองุ่นคนเดียว  ไม่มีใครจากหมู่ประชาชนไปกับเรา  เราย่ำมันด้วยความโกรธ  เราเหยียบย่ำเค้นมันด้วยความพิโรธ   เลือดของพวกเขากระเซ็นสาดมาบนเสื้อของเรา และทำให้เครื่องทรงทั้งหมดเป็นรอยด่าง”

เพราะวันแห่งการแก้แค้นนั้นอยู่ในใจของเรา และปีของการไถ่ของเรานั้นมาถึงแล้ว

เรามองดู แต่ไม่มีใครมาช่วย  เราตกใจ ไม่น่าเชื่อ เพราะไม่มีใครอุ้มชูไว้ ไม่มีใครอาสา

ดังนั้นเราจึงต้องนำความรอดมาด้วยแขนของเราเอง ความโกรธของเราชูเราไว้  เราเหยียบย่ำเหล่าชนชาติทั้งหลายด้วยความโกรธ  และเราได้เทเลือดของเขาลงบนแผ่นดิน!