อิสยาห์ 63-2 ย้อนกลับไปในอดีต

อิสยาห์ 63:7-14

ข้าจะบอกถึงรายการความรักของพระเจ้า
ราชกิจที่ทำให้เราต้องสรรเสริญพระองค์
สิ่งทั้งปวงที่พระองค์ประทานแก่เราและความดีอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อเหล่าอิสราเอล
พระองค์ประทานให้เราตามพระทัยเมตตาของพระองค์  ตามความรักมั่นคงที่มีมากล้นเหลือ

เพราะพระองค์ตรัสว่า “ จริง ๆ แล้ว เขาเป็นคนของเรา  ลูกหลานที่จะไม่ทรยศต่อเรา  และพระองค์จึงทรงมาเป็นพระผู้ช่วยของเขา

พระองค์ทรงเดือดร้อน เมื่อพวกเขาเดือดร้อน  และทูตสวรรค์ที่อยู่ต่อพระพักตร์ก็มาช่วยเขาให้รอด
พระองค์ทรงไถ่เขาด้วยความรักและความสงสาร พระองค์ทรงยกเขาขึ้น และพาเขาไปตลอดเวลาที่ผ่านมาในอดีต

แต่พวกเขากลับดื้อดึงต่อพระองค์  และทำให้พระวิญญาณของพระองค์เสียพระทัย
ดังนั้น พระองค์จึงกลับกลายเป็นศัตรูของเขา  ทรงสู้ต่อต้านเขา

แล้วพระองค์ทรงระลึกถึงวันก่อนเก่าตั้งแต่สมัยโมเสสและประชาชนของพระองค์

moses
พระองค์ผู้ทรงนำเขาออกมาจากทะเล และทรงเลี้ยงดูพวกเขาดั่งเลี้ยงดูฝูงสัตว์อยู่ที่ไหน?
พระองค์ผู้ประทานพระวิญญาณให้อยู่ท่ามกลางเขา
ผู้ทรงให้ฤทธิ์เดชตระการแห่งพระหัตถ์ไปอยู่ที่แขนขวาของโมเสส ผู้ทรงแยกน้ำต่อหน้าพวกเขา
และกระทำให้พระนามของพระองค์เป็นพระนามนิรันดร์
ผู้ทรงนำพวกเขาผ่านเข้าไปในที่ลึก  พระองค์ทรงอยู่ที่ไหน?

พวกเขาไม่ได้ล้มลง เหมือนอย่างม้าในทะเลทราย
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงทำให้เขาพักผ่อนเหมือนกับฝูงสัตว์ที่เดินลงไปในหุบเขา
พระองค์ทรงนำคนของพระองค์ เพื่อให้พระนามของพระองค์ยิ่งใหญ่ตระการ?