อิสยาห์ 64-1 เราต้องการพระองค์มาก

อิสยาห์ 64:1-6

โอ ข้าปรารถนาให้พระองค์ฉีกสวรรค์ออกและเสด็จลงมา เพื่อเหล่าภูเขาจะได้สั่นสะเทือนเมื่อพระองค์เสด็จ
เหมือนกับไฟที่ลุกอยู่ในป่า ไฟที่ทำให้น้ำเดือด เพื่อทำให้ศัตรูของพระองค์ได้รู้จักพระนามของพระองค์
และเพื่อประชาชาติจะตัวสั่นเมื่อเผชิญพระพักตร์พระองค์
เมื่อพระองค์ทรงทำสิ่งยิ่งใหญ่ที่เราไม่ได้คาดฝัน
พระองค์เสด็จลงมา  บรรดาภูเขาก็สั่นไหวสะเทือนลั่นต่อพระพักตร์พระองค์

kaosateun

ภาพจากhttp://www.gns.cri.nz

อิสยาห์ทูลขอให้พระเจ้าปรากฏพระองค์อีกครั้งแก่อิสราเอล  เพราะตอนนี้พวกเขาต้องการพระองค์ยิ่งนัก

เพียงแต่พระเจ้าปรากฏพระองค์  และทรงทำสิ่งอัศจรรย์เพื่อพวกเขา  ทุกอย่างจะดีขึ้น  อิสยาห์ขอร้องพระเจ้าอย่าทรงนิ่งเฉยต่อพวกเขาเลย

ตั้งแต่อดีต ไม่มีใครได้ยิน หรือได้เอาใจใส่  ไม่มีใครเห็นองค์พระเจ้าอย่างพระองค์
พระองค์ผู้กระทำราชกิจให้แก่คนที่รอ คอยพระองค์
พระองค์ทรงพบคนที่ทำสิ่งชอบธรรมอย่างชื่นบาน
คนที่คอยระลึกถึงพระองค์ ทางของพระองค์

ดูเถิด พระองค์ทรงโกรธ และเราก็ทำบาป  เราอยู่ในบาปของเรานานมาก  และเราจะรอดไหมนี่?
เราทั้งหมดกลายเป็นคนไม่สะอาด สิ่งดีที่เราทำก็เหมือนกับเสื้อผ้าสกปรก
เราค่อย ๆ จางหายไปเหมือนใบไม้ และความผิดของเราก็หอบเราไปเหมือนลม

อิสยาห์สงสัยว่า จากที่พวกเขาทำบาปมานาน  เขายังจะมีโอกาสอีกครั้งไหม? พระเจ้าจะทรงให้โอกาสอีกไหม  มีแต่พระองค์เท่านั้นที่จะช่วยพวกเขาได้?