อิสยาห์ 65-1 บทลงโทษคนดื้อ

อิสยาห์ 65:1-7

เราพร้อมที่จะให้คนที่ไม่เคยถามหาเรา ได้พบเรา
เราพร้อมที่จะให้คนที่ไม่เคยแสวงหาเรา ได้พบเรา
เรากล่าวว่า “เราอยู่ที่นี่ เราอยู่นี่” กับประชาชาติที่ไม่ได้เรียกตามชื่อของเรา
พระเจ้าทรงพร้อมที่จะเมตตาต่อประชาชาติที่ไม่เคยรู้จักพระองค์มาก่อนเลย
ต่อชาติที่พระองค์ไม่ได้ทรงเลือกเป็นพิเศษอย่างอิสราเอล

the lord's hand

เรายื่นมือของเราออกทั้งวันต่อเหล่าคนที่ดื้อดึง
คนที่เดินไปในทางที่ไม่ดี เดินตามความเห็นของตนเองเท่านั้น
คนที่พยายามยั่วให้เราโกรธไม่หยุดหย่อน
พระเจ้าไม่ได้ซ่อนพระพักตร์จากอิสราเอลเลย
พวกเขาจำเป็นต้องหันมาตามพระองค์แต่ก็ไม่ได้ทำเช่นนั้น
พวกเขายั่วยุพระเจ้าจากการกราบไหว้สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา

พวกเขาถวายเครื่องบูชาในสวน และถวายเครื่องบูชาแก่อิฐ ชอบไปนั่งอยู่ในถ้ำเก็บศพ
และใช้เวลาตอนกลางคืนในที่ลึกลับ กินเนื้อหมู และต้มเนื้อสกปรกในหม้อ
เขากล่าวว่า “ออกไปให้ห่างข้า เพราะข้าบริสุทธิ์เกินไปสำหรับเจ้า”

พวกเขาไม่ได้สนใจทางของพระเจ้า แต่ตั้งหลักเกณฑ์ของตนขึ้นมา
แถมยังคิดว่า สิ่งที่ตัวเองทำนั่นแหละทำให้ตนบริสุทธิ์สะอาด 
ทั้ง ๆ ที่ความบริสุทธิ์ที่เขาคิดคือสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเจ้าเป็นอย่างมาก

คนเหล่านี้เป็นเหมือนควันออกมาจากจมูกของข้า เป็นไฟที่เผาไหม้ตลอดวัน
ดูเถิด มันเขียนไว้ต่อหน้าเราว่า
“เราจะไม่นิ่งเฉย แต่เราจะตอบสนอง เราจะตอบสนองให้สาสม
ตอบสนองทั้งบาปของเจ้าและของบรรพบุรุษเจ้า “ พระเจ้าตรัส
เพราะว่า พวกเขาได้ถวายเครื่องบูชาบนเนินเขา
ดูหมิ่นเราบนเนินเขาเหล่านั้น เราจะตอบสนองเขาอย่างเต็มที่เพราะการกระทำของเขาตั้งแต่เดิมนั้น”
การแก้คืนของพระเจ้าเกิดขึ้นแน่นอน พระองค์ตรัสไว้