อิสยาห์ 65-3 ฟ้าใหม่ แผ่นดินใหม่

อิสยาห์ 65:17-25

พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะสร้างฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่ ให้กับมนุษย์ที่เคยทำบาปผิด เพื่อให้เขาได้มีความชอบธรรม ไม่มีชีวิตอย่างเดิมอีกต่อไป ข้อความจากนี้ต่อไป  อิสยาห์กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง ในระหว่างการที่พระเจ้าจะทรงครอบครองหนึ่งพันปี


ดูเถิด เราสร้างฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่  จะไม่มีการจดจำถึงสิ่งเก่าก่อนอีกต่อไป จะไม่มีการคิดถึงมัน
แต่จงยินดีและชื่นชมในสิ่งที่เราสร้างตลอดไป

เพราะดูเถิด เราสร้างเยรูซาเล็มให้เป็นความยินดี  และคนของนครนั้นเพื่อจะมีความชื่นชม

เราจะยินดีในนครเยรูซาเล็ม  ชื่นชมในคนของเรา  ไม่มีการได้ยินเสียงร้องไห้ และเสียงร้องแห่งความทุกข์อีกต่อไป

พระเจ้าเองจะทรงยินดีในสิ่งใหม่ที่พระองค์ทรงสร้างนั้น 

จะไม่มีเด็กทารกอายุสองสามวันในเมืองนั้นอีกต่อไป จะไม่มีคนแก่ที่ไม่ตายตามกำหนด

เพราะคนหนุ่มจะมีอายุถึงหนึ่งร้อยปีจึงจะตาย และคนบาปที่มีอายุหนึ่งร้อยปีจะเป็นที่แช่งสาป

ช่วงชีวิตของคนเราจะยาวขึ้น ไม่เหมือนสมัยนี้ !

เขาจะสร้างบ้านและอาศัยในนั้น  เขาจะปลูกสวนองุ่นและกินผลของมัน

เขาจะไม่สร้างโดยให้คนอื่นเข้าไปอยู่  เขาจะไม่ปลูกเพื่อให้คนอื่นกิน
อายุของต้นไม้จะเป็นเหมือนอายุของคนของเรา
และผู้ที่เราเลือกนั้นจะได้ชื่นชมกับผลงานจากน้ำมือของเขาเอง
เขาจะไม่ทำงานโดยไร้ผล หรือเกิดลูกหลานเพื่อความวิบัติ
เพราะเขาจะเป็นลูกหลานแห่งพระพรของพระเจ้า และลูกหลานที่จะตามมาด้วย

ดูนะ  มนุษย์ยังจะทำงาน และมีความชื่นชมในผลงานด้วย  โห… การงานในสมัยนั้นจะเป็นอย่างไร  อยากรู้จริง!feed together

ก่อนที่เขาจะเรียก เราก็ตอบแล้ว ขณะที่เขาเพียงพูดถึงเราก็ได้ยิน
สุนัขป่ากับลูกแกะจะกินหญ้าเคียงข้างกัน   สิงโตจะกินฟางเหมือนกับวัว
และฝุ่นดินจะเป็นอาหารของงู   พวกมันจะไม่ทำร้ายใครไม่ทำลายใครในภูเขาอันบริสุทธิ์ของเรา”

พระเจ้าตรัสดังนั้น