อิสยาห์ 66-2 รื้อฟื้นเยรูซาเล็ม

อิสยาห์ 66:7-11

“ก่อนที่เธอจะปวดท้องคลอด  ก็คลอดลูกออกมาเสียแล้ว
ก่อนที่เธอจะเจ็บปวด  เธอก็ให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่ง

อิสยาห์กำลังมองภาพของศิโยนที่จะกลับมาคืนสู่สภาพดีอย่างรวดเร็ว
ดูเหมือนว่า ลูกชายผู้นี้ คือชนอิสราเอลทั้งชาติ

ใครเคยได้ยินเรื่องอย่างนี้บ้าง?
ใครเคยเห็นเรื่องอย่างนี้?
แผ่นดินจะเกิดขึ้นได้ในวันเดียวหรือ?
ประชาชาติหนึ่งจะเกิดขึ้นมาได้ในครู่เดียวหรือ?
ทันทีที่ศิโยนปวดท้องคลอด  เธอก็คลอดบุตรทั้งหลายของเธอ

mandbaby

แล้วเราจะนำมาถึงจุดที่จะคลอด แต่ไม่ช่วยให้คลอดออกมาหรือ?”  พระเจ้าตรัส
เรา ผู้เป็นต้นเหตุให้คลอด จะปิดครรภ์หรือ?”  พระเจ้าของเจ้าตรัส

อิสราเอลจะกลับคืนสูสภาพดีอย่างไม่ต้องทุกข์ทรมาน หรือยากลำบากเลย นี่ต้องเป็นการอัศจรรย์จากพระเจ้า  และมันจะเกิดขึ้นเมื่อการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

“จงยินดีกับเยรูซาเล็ม และยินดีไปกับเธอ  เจ้าทุกคนที่รักเธอ
จงยินดีกับเธออย่างชื่นบาน เจ้าทุกคนที่ไว้ทุกข์ให้เธอ
เพื่อว่าเจ้าจะได้รับการดูดนมอย่างพึงใจ  จากอกที่ให้การปลอบใจ
เพื่อว่าเจ้าจะได้ดูดดื่มให้หมดด้วยความปลาบปลื้มจากความมั่งคั่งอันมากล้นของเธอ”

อิสราเอลสามารถดูแลคนของเธอได้   เมืองจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอาศัยต้องการ   คนที่วางใจพระเจ้าจะได้รับพลังมาจากเยรูซาเลมนี่เอง