อิสยาห์ 66-3 รถรบไฟ

อิสยาห์ 66: 12- 17

พระเจ้าตรัสว่า “ดูเถอะ เราจะนำความสันติสุขมาให้เธอราวกับแม่น้ำ
และศักดิ์ศรีของประชาชาติเหมือนกับธารน้ำที่กำลังไหล
และเจ้าจะได้รับการเลี้ยงดู  เธอจะอุ้มเจ้าไว้ที่บั้นเอว   และเขย่าตัวขึ้นลงตรงเข่าของเธอ
เราจะปลอบใจเจ้าเหมือนกับคนที่แม่ของเขาปลอบใจ   เจ้าจะได้รับการปลอบใจในเยรูซาเล็ม

เจ้าจะได้เห็น และใจของเจ้าจะยินดี

กระดูกของเจ้าจะเบิกบานเหมือนกับหญ้า
และพระกรของพระเจ้าจะอยู่กับผู้รับใช้ของพระองค์
และพระองค์จะทรงแสดงพระพิโรธต่อศัตรูของพระองค์

เยรูซาเล็มใหม่จะเลี้ยงดูคนของพระเจ้า เหมือนกับแม่ที่ปลอบลูกและดูแลลูก   คนของพระเจ้าจะมีความยินดีที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนอนาคตของเขา หน้ามือเป็นหลังมือ  แต่พระเจ้ายังคงพิโรธต่อศัตรูของพระองค์ และพระองค์จะทรงจัดการกับพวกเขา

 

เพราะดูเถิด พระเจ้าจะเสด็จมาพร้อมกับไฟ และรถรบของพระองค์มารวดเร็วราวกับพายุหมุน
เพื่อแสดงให้เห็นพระพิโรธอย่างยิ่งของพระองค์ และพระองค์จะทรงขนาบเขาด้วยเปลวเพลิง
เพราะพระเจ้าจะทรงพิพากษาด้วยไฟ ด้วยพระแสงของพระองค์เหนือคนทั้งหลาย
พระองค์จะทรงประหารคนจำนวนมากมาย

ChairotOfFi

คนที่ทำพิธีชำระตัวและทำตัวให้บริสุทธิ์เพื่อจะได้เข้าไปในสวน
ติดตามผู้หนึ่งท่ามกลางเขา  กินเนื้อหมู สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน และเนื้อหนู  พวกเขาจะถึงที่สิ้นสุด สูญสิ้นไปด้วยกัน

พระเจ้าทรงประกาศ